Övningslarm måndag 7 mars klockan 15

Fyra gånger per år, den första helgfria måndagen, kontrolleras det att signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten via utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik fungerar. På måndag den 7 mars genomförs testet som planerat klockan 15.00. Med tanke på omvärldsläget vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) betona att det är ett test.

VMA, eller Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

Varningssignalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Sprid gärna information om testet för att minska eventuell oro.

Varningssystemet VMA, även kallat Hesa Fredrik, testas var tredje månad i hela Sverige. Nästa test utförs den 7 mars klockan 15.00, enligt ordinarie rutin.

Utomhusvarning med tyfoner - Hesa Fredrik

Varningssystemet består av flera delar, där den kändaste är ljudsignalen Viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. Via ljudanläggningar kan kommuner runt om i landet sända ut ljudsignaler för att varna vid allvarliga händelser. Vanligtvis förmedlas Viktigt meddelande eller VMA, via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande.

Utomhussignalerna testas i hela Sverige var tredje månad. Testet görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva. Testet på måndag den 7 mars är ett rutintest.

Information på andra språk

Information om VMA finns även översatt till flera andra språk. Dela gärna länken till MSB:s hemsida:

Viktigt meddelande till allmänheten (msb.se) Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin taavola

Bild: Luleå kommun

Logotyp