Passa på att rensa hemma nu: återvinningen flyttar snart

Återvinningscentralen och återbruksmarknaden på Kronan kommer påbörja sin flytt till Risslan under hösten 2021. Du har möjlighet att lämna in saker till återbruksmarknaden fram till 30 september, efter kommer det vara begränsade möjligheter att lämna in återbruk. Så planerar du att rensa hemma, passa på under sommaren.

Den 5 september stänger återvinningscentralen på Kronan och besökarna hänvisas till Lumires övriga återvinningscentraler i Sunderbyn, Antnäs och Råneå. Den 30 september stänger återvinningsmarknadens sin mottagning av återbruk och den 31 oktober stänger återbruksmarknadens butiker. I början på december slår portarna upp för den nya återvinningscentralen och återbruksmarknaden på Risslan.

Återvinningsmarknadens inlämning av återbruk stänger under september.

Efter den 30 september kommer mottagningen av återbruk bli kraftigt reducerad fram till Risslans öppning. För att minska risken att saker som skulle kunna få nya ägare istället slängs som avfall ber vi dig att avvakta med att lämna in för återbruk under perioden oktober-november. Passa istället på att lämna in återbruk under sommaren eller vänta till Risslan har öppnat. Vi hoppas på ert överseende under denna övergångsperiod och är tacksamma för att ni planerar ert besök till våra övriga anläggningar.

När Risslans återvinningscentral står klar i december kommer besökarna, förutom att lämna material för återvinning, enkelt kunna lämna in saker som inte kommer till användning vidare till återbruk. Något som Luleå kommuns invånare är väldigt bra på att göra. Återvinningscentralen Risslan har fokus på hög återvinningsgrad för att möjliggöra att vårt avfall kan bli en resurs.

I december är ni välkomna till en ny återvinningscentral med högre kapacitet, bättre trafikflöden och mer fokus på återbruk.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sara Ruthberg

Foto: Lumire

Logotyp