PFAS i Bergnäset reservvattentäkt

Luleå kommun har konstaterat en stigande trend av PFAS-11 i Bergnäset grundvattentäkt. Senast uppmätt nivå ligger på 84 ng/l och det ligger nära livsmedelsverkets uppsatta åtgärdsnivån för dricksvatten för 11-PFAS som är idag på 90ng/liter. Täkten är en reservtäkt och används inte för vattenuttag idag och påverkar inte det kommunala vattenflödet.

– Arbetet som prioriteras är nu att utreda påverkan från tillflöden till vattentäkten tillsammans med Luleå tekniska universitet samt informera vår tillsynsmyndighet, säger Petra Viklund, chef för kommunens VA- avdelning.

PFAS finns i princip i allt som omger oss. De används som ytbehandling i många produkter, som kläder, skor, matförpackningar och stekpannor. De finns i brandskum och skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik.

Status utreds

Luleå kommuns VA-avdelning som ansvarar för täkten vet i dagsläget inte vad denna stigande nivå kan innebära för befintligt reservvatten eller hur man ställer sig till reservvattentäktens framtid. Idag finns ingen ambition att nyttja denna täkt och man är ännu tveksam till att räkna med täkten för framtida reservvattenbehov.

Luleå kommuns dricksvattenberedskap

VA-avdelningen anser att Luleå kommuns dricksvattenberedskap förutom Bergnäsets reservvattentäkt ändock är mycket god då befintlig huvudvattentäkt och ordinarie dricksvattenanläggning i Gäddvik snabbt kan ställa om driften till ren ytvattentäkt. PFAS över 0.5 ng/l har inte påvisats i huvudvattentäkten i Gäddvik.

Plan för provtagning och utredning

VA-avdelningen planerar att fortsätta ta prover för att bevaka befintlig PFAS-nivå och kommer även fortsätta att samarbeta med Luleå universitet angående en befintlig forskning och utredning av vattnets ursprung i täkten.

– Vi kommer att fortsätta utreda behovet av denna reservvattentäkt samt framtida nyttjande. Och vi vill invänta EU-kommissionen arbete och beslut om kommande gränsvärden för PFAS, säger VA-chefen Petra Viklund.

FAKTA

Text: Eva Sundgren

Bild: Pixaby och kemi.se

27 oktober 2020

Logotyp