Stor risk för gräsbrand

Risken för gräsbränder är mycket stor i länets kust- och inland. För tillfället råder inte eldningsförbud, men räddningstjänsten uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark. Det torra fjolårsgräset är lättantändligt och gräsbränder har också orsakat ett flertal bränder i byggnader den senaste tiden.

Det ska bli varmt under pingsthelgen och i början av nästa vecka. Undvik all eldning i skog och mark och håll dig uppdaterad om eventuella eldningsförbud.

Håll dig uppdaterad

Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Håll dig uppdaterad när det gäller gräsbrandsrisken i länet:

SMHI:s brandriskvarning Norrbottens kustlandlänk till annan webbplats

SMHI:s brandsriskvarning Norrbottens inlandlänk till annan webbplats

SMHI:s femdygnsprognoslänk till annan webbplats

Brandriskprognos och brandriskkartor MSBlänk till annan webbplats

Information från länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Brandriskkarta

Pingsthelgens brandriskkarta. Den röda färgen anger stor risk för gräsbrand.

Undvik att elda i skog och mark

Räddningtjänsterna i länet avråder från eldning i skog och mark i de områden som berörs av SMHI:s brandriskvarningar.

En avrådan innebär inte att det råder eldningsförbud, men den som eldar måste genomföra eldningen på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Om elden sprider sig kan den ansvarige göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet.

Brandrisken ser ut att hålla i sig åtminstone till nästa vecka (vecka 23).

Tre viktiga råd för att undvika gräsbrand:

  1. Ska man elda så måste man ställa iordning och avgränsa platsen, ha vattenslang eller hinkar med vatten i beredskap och gärna vara några stycken. Om vinden vänder går det fortare än man tror för elden att sprida sig.

  2. Ta alltid reda på om det är eldningsförbud i området innan du tänder en eld i skog och mark. Information om eldningsförbud publiceras på länsstyrelsens och kommunens webbplats.

  3. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbud och kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg, Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock

Uppdaterad 29 maj 2020

Logotyp