Så jobbar kommunen för bättre folkhälsa

Alla kan någon gång i livet behöva stöd och råd, något som Luleå kommun erbjuder kostnadsfritt och med tystnadsplikt. Det kan handla om psykisk ohälsa, våld, beroende eller utanförskap. Socialförvaltningen utvecklar nu det förebyggande arbetet som ska bidra till att kommunens invånare får en mer jämlik och jämställd hälsa.

Tillsammans med andra aktörer arbetar socialförvaltningen för att bygga ett framgångsrikt folkhälsoarbete inom kommunen. Det handlar mycket om att förebygga risker och skapa mer av det som bevarar vår hälsa. En stor del av arbetet innebär stöd och rådgivning.

Folkhälsoarbete handlar om att förebygga risker och skapa mer av det som bevarar vår hälsa. 

Innan små problem blir stora

Det kan ta emot att söka hjälp, det är lätt att vänta och hoppas det ska gå över av sig självt, med risk att små problem växer och blir svårare att hantera.

– Ingen fråga är för liten, det är bättre att man kontaktar oss i ett tidigt skede, vi kan erbjuda stöd utan kostnad från våra välutbildade rådgivare, säger Lena Kruse, verksamhetschef.

Barn, unga och familj

Den som är ung eller bor i familj kan bland annat söka stöd hos föräldrasupporten, familjerådgivningen och ungdomsmottagningen. Alla åldrar kan söka stöd om man upplever våld i nära relationer.

– Oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning, ska det vara enkelt att få hjälp av oss, till exempel med att hantera familjelivets vardag, relationer och föräldraskap, säger Maria Eriksson, enhetschef för barn, unga och familj.

Vuxna och äldre

För de vuxna och äldre finns äldresupporten, anhörigstöd och hjälp till personer med demenssjukdom. Dessutom personliga ombud för de som har långvarig psykisk funktionsnedsättning.

– Psykisk ohälsa är tyvärr något som ökar i samhället, när det gäller äldre kan ensamhet bidra men det går att få stöd hos vår äldresupport. För övriga vuxna kan anhörigstöd och personliga ombud vara till stor hjälp, säger Helena Muotka, enhetschef för förebyggande stöd vuxna och äldre.

Just nu pågår även ett arbete med att utveckla råd och stöd för personer med riskbruk, missbruk, beroende eller medberoende, dit man enkelt ska kunna vända sig.

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett problem, litet som stort och av social natur. Tveka inte att kontakta oss på 0920 – 45 30 00.


DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Illustration: Joakim Höggren/Shutterstock

Logotyp