Samhällsorientering även om corona

Alla nyanlända som deltar i etableringsprogrammet ska erbjudas samhällsorientering av kommunen. Det är en grundkurs i det svenska samhället och hur det fungerar. Det är även ett bra forum att få ut information om coronapandemin till människor som inte kan svenska. Luleå kommun har nyligen tecknat avtal om en lösning för att hålla samhällsorienteringen digitalt.

– Samhällsorienteringskursen ger nyanlända information och möjlighet att diskutera hur det är att flytta till Sverige och leva här. Kursen bedrivs till största delen i dialogform och de ska vara ett forum där människor ska kunna prata, ställa frågor och vara engagerade, oavsett vad det har för utbildning eller skolbakgrund, säger Anna Norén, samordnare på arbetsmarknadsförvaltningen.

Samhällsorienteringskursen ger nyanlända information och möjlighet att diskutera hur det är att flytta till Sverige och leva här. (Fotot togs vid annat tillfälle.)

Kommunen är skyldig att erbjuda nyanlända som deltar i etableringsprogrammet samhällsorientering. Den består av 100 timmars utbildning och påbörjas så snart som möjligt efter att de startat i etableringsprogrammet. Även personer som kommer till Sverige genom familjeåterföreningar och kärleksinvandring ska erbjudas samhällsorientering.

Samverkan med andra kommuner

Under samhällsorienteringen går man bland annat igenom hur det är att bo i Sverige, den enskildes rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv. Luleå kommun bedriver samhällsorientering i samverkan med Piteå, Älvsbyn, Kalix, Haparanda, Övertorneå och Överkalix. Kurserna förläggs på de orter där de finns kursdeltagare, hittills är det 140 personer sedan 1 oktober 2019.

– De som håller i samhällsorienteringen är människor som ofta själv invandrat till Sverige. De vanligaste språken på kurserna är arabiska, persiska, tigrinja och somaliska och bedrivs på kursdeltagarnas modersmål eller ett annat språk som de behärskar väl. De nyanlända som talar språk där vi inte har kursledare hoppas vi kunna erbjuda onlinekurser så fort som möjligt, säger Anna Norén.

Många frågor om coronaviruset besvaras

Under coronapademin är kursen i samhällsorientering ett bra sätt att få ut faktabaserad information till de nyanlända.

– Man kan anta att många nyanlända har svårt att få till sig viktig information kring viruset på grund av bristande språkkunskaper, men i kursen kan de tillsammans med sin kursledare prata och ställa frågor kring detta på sitt modersmål, säger Anna Norén.

Under samhällsorienteringen går de igenom Folkhälsomyndighetens information och håller sig uppdaterade. De har även informationsblad på olika språk som delas ut.

Mer information om samhällsorienteringlänk till annan webbplats

FAKTA

  • Från och med den 1 december 2010 är kommuner skyldig att ge samhällsorientering för nyanlända.
  • Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.
  • Arbetsmarknadsförvaltningen driver samhällsorienteringen för Luleå kommun.

Text: Sara Ruthberg

Foto: Luleå kommun

Uppdaterat 22 januari 2021

Logotyp