Så påverkas skolan av lokala allmänna råd

Förskola och skola är samhällsviktig verksamhet och kommunens uppdrag är att säkerställa att verksamheten kan pågå så långt det är möjligt. Om inget annat meddelas fortgår verksamheten som vanligt. Vårdnadshavare kommer att få information från sin förskola/skola utifrån hur situationen utvecklas.

Är ditt barn sjukt eller riskerar att smitta andra är barnet hemma. Det är viktigt att man som vårdnadshavare och individ tar ett ansvar för att förhindra smittspridningen. Uppmuntra barnen att ha en god handhygien och undvik kontakt med personer i riskgrupper.

Om inget annat meddelas fortgår skolverksamheten som vanligt. Vårdnadshavare kommer att få information från sin förskola/skola utifrån hur situationen utvecklas.

Att stänga för- och grundskolor skulle få negativa konsekvenser för resten av samhället. Exempelvis skulle många föräldrar, som arbetar inom vården och andra samhällsviktiga funktioner, behöva stanna hemma med sina barn.

Innan en skola stängs behövs därför en plan för vart barnen istället ska ta vägen. Det är dock av vikt att barn och skolpersonal som har begynnande symtom av sjukdom eller är sjuka stannar hemma från skolan.

När kan en förskola eller skola stängas?

Om en enskild skola, förskola eller fritidshem ska stängas ned ska det grunda sig på att:

  • en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
  • skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
  • regeringen beslutar det.

Friska barn och skolplikt

Det är inte möjligt att hålla friska barn hemma från skolan. Om eleven inte är sjuk eller har symptom ska eleven vara i skolan. Det är ett delat ansvar mellan huvudmannen och vårdnadshavare att se till att skolpliktiga barn får sin utbildning.

I den extraordinära situation som råder är det viktigt att alla hjälps åt så att barnen deltar i sin utbildning. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Åtgärder nu

Skolan fortsätter att i möjligaste mån utvidga avstånd mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen och i möjligaste mån även förlägger idrottsverksamhet och raster utomhus.

Om inget annat meddelas fortgår verksamheten som vanligt. Vårdnadshavare kommer att få information från sin förskola/skola utifrån hur situationen utvecklas.

FAKTA

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Caroline Rönnberg

11 november 2020

Logotyp