Satsning på arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

Fria inneskor ska erbjudas till personal som arbetar nära brukare på exempelvis vård och omsorgsboenden. Dessutom ska ytterskor erbjudas till medarbetare inom bland annat hemtjänst, hemsjukvård, boendestöd, nattpatrull och trygghetslarm. Beslutet togs i socialnämnden den 25 november.

– När man går långa sträckor varje dag, sliter det på kroppen, höfter och rygg tar stryk, risken för belastningsskador är stor, därför är det här ett viktigt beslut, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), socialnämndens ordförande.

Bra arbetsskor till vård- och omsorgspersonal är en viktig arbetsmiljöåtgärd, enligt Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), socialnämndens ordförande.

Omdebatterad fråga

Frågan om arbetsskor för socialnämndens arbetsgrupper är aktuell i samhällsdebatten men inte helt enkel eftersom lagstöd saknas för skyddsskor inom vård och omsorg. En stor osäkerhet finns i många kommuner och idag beräknas endast cirka 7–11 procent erbjuda fria arbetsskor i hemtjänsten.

– Många av våra medarbetare går på mycket hårda golv och en medarbetare i hemtjänsten kan gå upp mot 30 000 steg per dag, så det är en viktig arbetsmiljöåtgärd som minskar skador och sjukskrivningar, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik.

Beslutet är en del i socialnämndens förebyggande arbetsmiljöarbete men som också gör förvaltningen till en mer attraktiv arbetsgivare vilket är ett av nämndens uttalade mål.

Det är också en jämställdhetssatsning. Arbetsskor är vanligt inom många mansdominerade yrken och förslaget bedöms bidra till att öka kommunens attraktionskraft med fokus på unga kvinnor.

Ingen förmånsbeskattning

Skorna behöver inte förmånsbeskattas om de endast används i arbetet, enligt förvaltningens tolkning. Vården står också inför nya arbetssätt med ökad smittorisk och användning av till exempel handsprit som kan förstöra både kläder och skor, något som även Skatteverket argumenterat för.

– För att säkra att skorna kan vara skattefria är samtliga skor uppmärkta och obligatoriska att använda, beroende på säsong och endast i arbetet, säger, Ida Johansson, avdelningschef.

Satsningen är årlig och berör 2 300 medarbetare. Kostnaden uppskattas till cirka 2,3 miljoner kronor och finansieras ur den statliga äldreomsorgssatsningen.


DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Bo Henry Pettersson


uppdaterad 25 november

Logotyp