Sista rycket i Kyrkbyn

Ombyggnationerna av vägarna i Kyrkbyn börjar närma sig sitt slut. Asfaltering startar måndag 11 oktober och pågår hela veckan. Arbetet innebär att Rutviksvägen och Kyrktorget hålls avstängda. Gamla Bodenvägen är fortfarande avstäng och beräknas vara det någon vecka till innan den kan öppnas för trafik.


Kulturrestaureringen av vägarna i Kyrkbyn har pågått sedan i maj i år. Framförallt är det Gamla Bodenvägen som byggts om i år, men arbeten har även skett på Kyrktorget och på de delar av Rutviksvägen som inte åtgärdades i fjol.

Nästa vecka, vecka 41, ska Gamla Bodenvägen asfalteras.

– Det som har varit viktigt att få färdigt nu efter sommaren är återstående VA-arbeten, eftersom resterande arbeten är beroende av att det blir klart. Arbetet har flutit på bra, vilket innebär att vi nu kan fokusera på att få vägen klar för asfaltering och öppna upp den i mitten på oktober, säger Millan Ryd, projektledare på Trafikverket.

Därför har vi genomfört arbetet

Vägarna i Kyrkbyn har byggts om för att bevara de kulturhistoriska värdena och har anpassats till den unika kulturmiljön. Gångytor har tillkommit och för att undvika problem med vatten som rinner mot kyrkstugorna har vägarna sänkts, så mycket som upp till 60 centimeter på vissa ställen. Milstenen vid parken är restaurerad och chikaner har byggts på Rutviksvägen som en hastighetssänkande åtgärd, vilket även gjorts på Gamla Bodenvägen.

De mesta av arbetet ska vara klart i oktober och trafiken kan då färdas som vanligt i Kyrkbyn. Eventuellt kan några mindre efterarbeten kvarstå tills senare i år.

Det ärTrafikverket som tillsammans med Luleå kommun arbetat med kulturrestaureringen i Kyrkbyn.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren/Millan Ryd-Trafikverket.

Logotyp