Skärpta allmänna råd för covid-19 införs i Norrbotten

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt just nu. Med start den 10 november införs skärpta allmänna råd för Norrbotten. Det innebär bland annat att vi ska undvika fysisk kontakt med andra personer utanför det egna hushållet. Norrbottningarna uppmanas även att undvika inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå, som butiker, köpcentrum, museer och gym. 

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen, besluta att extra åtgärder ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid. Med start idag införs skärpta allmänna råd för Norrbotten. Med anledning av smittspridningen införs även en gräns på max 50 personer vid samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Norrbottens län. 

Fler än hälften av Sveriges regioner har nu infört skärpa råd för att minska smittspridningen. 

"Undvik så långt som möjligt kontakt med andra människor utanför det egna hushållet". Det är ett av de skärpta råden som norrbottningarna har att förhålla sig till med start idag.

Skärpta allmänna råd

Beskedet kom från Region Norrbotten vid 15-tiden på tisdagen. De meddelade att Norrbotten inför skärpta allmänna råd från och med i dag, med anledning av en kraftigt ökad smittspridning. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

– De skärpta råden är helt och hållet nödvändiga för att få stopp på smittspridningen som sker. Följ råden och påminn varandra om att inte ordna fester eller vistas nära personer utanför din familj, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten.

Beslutet har fattats av Folkhälsomyndigheten i samråd med regionen och smittskyddsläkaren.

Håll avstånd och följ råden

De skärpta allmänna råden innebär i korthet att boende i regionen uppmanas att undvika fysisk kontakt med andra personer utanför det egna hushållet. Man ska även undvika inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå, som butiker, köpcentrum, museer och gym. För invånare i Norrbottens län gäller också att avstå från onödiga resor.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan också göras.

Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Det här gäller för verksamheter och arbetsgivare

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar. Arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

Excempel på arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. 

Beslutet gäller till och med den 8 december 2020, men kan förlängas.

Beslut om begränsningar

I samband med beslutet om skärpta råd meddelade även landshövdingen i Norrbotten att länsstyrelsen fattat ett beslut gällande begränsningar. Från och med den 11 november 2020 gäller en gräns på max 50 personer vid samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Norrbottens län.

Landshövding Björn O. Nilsson har fattat beslutet efter samråd med smittskyddsläkaren i Norrbotten och mot bakgrund av den senaste tidens ökade smittspridning av covid-19 i länet.

– Vi har sett en snabbt ökande smittspridning i Norrbotten vilket är mycket oroande. Att införa en publikgräns på max 50 personer är ett sätt att försöka bromsa smittspridningen. Vi måste alla hjälpas åt att följa de allmänna råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har beslutat om, säger Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län.

Även detta beslut gäller till och med 8 december och det kan förlängas.

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun, Shutterstock

10 november 2020

Logotyp