Skola-hemma bättre än stängd skola

På grund av bekräftade fall med covid-19, bland både personal och elever, övergår Benzeliusskolan i Bensbyn från och med den 24 november till skola-hemma. En åtgärd som görs för att undvika att stänga skolan helt.

– Det är en ansträngd situation då en stor andel personal till följd av pandemin förhindras att vara i skolan, eftersom de följer rekommendationerna, att stanna hemma med symptom. Vi väljer att göra på det här sättet för att undvika att behöva stänga skolan och som följd förlora undervisningstid, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

De årskurser som berörs av skola-hemma är årskurs 3, 4 och 5 och upplägget gäller från och med tisdag 24 november och veckan ut.

Brist på personal och vikarier gör att skolan inte skulle ha mäktat med att ha öppet helt och fullt. Skolledningen beslutade därför att införa skola-hemma efter ett samråd med smittskyddet vid Region Norrbotten.

– Vår förhoppning är att det här ska bidra till att minska smittspridning, säger Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan.

Årskurser som berörs

De årskurser som berörs av skola-hemma är årskurs 3, 4 och 5 och upplägget gäller från och med tisdag 24 november och veckan ut.

Resterande klasser, från förskoleklass till och med årskurs 2, är kvar på skolan och följer ordinarie upplägg.

– Genom att färre klasser är på skolan går det att organisera bättre utifrån den bemanning som finns, säger Louice Stridsman.

Eleverna får information av sina lärare vad de behöver ha med sig hem för att kunna ha skola hemma. Eleverna har fått uppgifter som fokuserar på att läsa, skriva och räkna.

För årskurs 5 kompletteras en del undervisningsmoment med hjälp av digitala verktyg. För de elever som inte har tillgång till ett digitalt verktyg hemma har vårdnadshavarna möjlighet att hämta det från skolan.

Omsorgen?

För de vårdnadshavare som har samhällsviktiga yrken eller som inte kan ordna med omsorgen med så här kort varsel kan barnet komma till skolan som vanligt.

Fritidshemmet har öppet enligt ordinarie upplägg men det är extra viktigt att vårdnadshavare fyller i rätt vistelsetid för barnet så att bemanningen blir rätt.

– Är det nu så att barnet är hemma på grund av sjukdom och inte har ork att arbeta med skola-hemma, ska de sjukanmälas som vanligt, säger Louice Stridsman.

Måndag på plats

Från och med måndag 30 november genomförs skoldagen som vanligt, det vill säga fysiskt på plats i Benzeliusskolan.

– Vi kommer att granska måluppfyllelsen och försäkra oss om att eleverna får den garanterade undervisningstiden de har rätt till. Vi kommer att göra uppföljningar som säkerställer detta, säger Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan.

FAKTA

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Peter Rosén

23 november 2020

Logotyp