Skola-hemma för Rutviksskolan, Rutvik

Årskurs 4–6 vid Rutviksskolan övergår till skola-hemma från tisdag 2 mars till och med fredag 5 mars. Detta eftersom det på skolan finns bekräftade fall med covid-19 och flertal uppvisar symptom och väntar på provsvar.

– Genom att färre klasser är på skolan kan vi bemanna och organisera bättre utifrån att minska smittspridningen, säger Anna Bryggman, rektor Rutviksskolan.

Årskurs 4–6 vid Rutviksskolan övergår till skola-hemma från tisdag 2 mars till och med fredag 5 mars.

Eleverna får information av sina lärare vad de behöver ha med sig hem för att kunna ha skola hemma. De kommer att arbeta med hjälp av fysiska böcker och material som de får hemskickat och med hjälp av digitala verktyg.

De elever som inte har tillgång till ett digitalt verktyg hemma ska kontakta sin mentor, det finns möjlighet att vårdnadshavaren kan låna detta från skolan.

– Skolan kommer att granska måluppfyllelsen och försäkra sig om att eleverna får den garanterade undervisningstiden. Vi kommer göra uppföljningar som säkerställer detta, säger Louice Stridsman.

Det finns möjlighet att hämta lunch från skolan dessa dagar.

FAKTA

  • Rutviksskolan är en F-6 skola med elever från 6 till 12 år.
  • Skolan ligger centralt belägen i byn Rutvik 12 km nordväst om Luleå centrum.
  • Här finns omkring 171 elever.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Luleå kommun

03 mars 2021

Logotyp