Skolan testar gemensam licens: effektivare och billigare

Luleå kommun kommer under en tvåårsperiod att testa kommunlicenser för digitala läromedel och lärresurser. Det innebär att licenser för programvaror görs till en gemensam kommunövergripande licens som alla kommunala skolor kan nyttja. Om det faller väl ut, kommer man att fortsätta med upplägget. 

Tidigare har respektive skola köpt in en programvara som endast den skolan har kunnat nyttja.

– Vi har haft många licenser för digitala läromedel i vår verksamhet men vill nu genom detta pilotprojekt höja likvärdigheten och ge alla skolor samma förutsättningar att ta del av digitala läromedel, säger Britt-Marie Ejnestrand, avdelningschef IT/administration på barn- och utbildningsförvaltningen.

Genom att köpa in kommunlicenser får eleverna likvärdig tillgång till digitala läromedel.

Kommunlicenserna för digitala läromedel, gäller i årskurs 7–9 och gymnasieskolan. Ett digital läromedel är ett läromedel som är interaktivt.

För resterande årskurser i grundskolan och gymnasieskolan gäller även kommunlicenser för ett urval av digitala lärresurser. Digitala lärresurser är resurser som kan ge ett mervärde i undervisningen och skapa nya möjligheter för lärande.

Likvärdig tillgång

Syftet med pilotprojektet är att tillse att alla elever i grundskola och gymnasieskola på tre års sikt har en likvärdig tillgång till digitala läromedel och lärresurser.

– Denna satsning ger också en möjlighet för oss att ha ett utbud baserat på användning och behov, säger Britt-Marie Ejnestrand.

Minskade kostnader

Man räknar även med minskade kostnader. Ett exempel är om Luleå kommuns alla skolor köper varsin enskild licens för ett läromedelsförlag. Det kan motsvara en kostnad på över nio miljoner kronor. Om det istället köps in som kommunlicens så blir kostnaden cirka tre miljoner kronor.

– Det som också är nytt är att man kommer hitta alla digitala läromedel samt lärresurser via en digital portal där man som lärare hittar alla digitala läromedel och lärresurser samlat på ett ställe och med en inloggning, säger Britt-Marie Ejnestrand.

FAKTA

  • I Luleå kommun finns det cirka 13 500 elever.
  • I årskurs 7-9 samt gymnasieskolan har alla elever varsin egen dator

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Shutterstock

Logotyp