Skolbarn ska röra på sig hela dagen

De goda resultaten från kommunens rörelsesatsning Aktiva skoltransporter/Jag tar mig framåt, som drivs tillsammans med Luleå Tekniska Universitet (LTU), tar nu steget vidare och utvidgar satsningen till att omfatta ökad rörelse hela dagen.

Det innebär att ökad rörelse ska implementeras i den ordinarie verksamheten i grundskolans låg-och mellanstadie. Framförallt handlar det om rörelseaktivitet i samband men den pedagogiska utevistelsen under skol-och fritidshemsdagen.

– Målsättningen med projektet är att skapa hållbarhet genom att eleverna motiveras att gå eller cykla till och från skolan, samt att öka den fysiska aktiviteten under skol- och fritidshemsdagen även efter genomfört projekt, säger Åsa Öystilä, projektledare.

Ökad rörelse ska implementeras i den ordinarie verksamheten i grundskolan. Främst handlar det om rörelseaktivitet i samband men den pedagogiska utevistelsen som sker under skol-och fritidshemsdagen.

Forskning visar att barn rör på sig för lite och att det påverkar deras hälsa negativt.

– Vi vill med denna långsiktiga satsning för eleverna på låg- och mellanstadiet bidra till att skapa hållbara vanor som följer med upp i högstadiet och vidare in i vuxenlivet, säger projektledare Solveig Parviainen.

När skolan i större utsträckning erbjuder fysisk aktivitet bidrar det till ökad hälsa, lärande och likvärdighet för alla elever. I läroplanen står det att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Senare forskning visar på positiva samband mellan fysisk aktivitet och ökat lärande.

Ökad hälsa, lärande och likvärdighet

– Vi har skapat material till pedagogerna som de ska få ta del av. Det kan handla om lekmaterial som främjar rörelse, pedagogiska planeringar, tips och idéer och litteratur. Vi kommer också att erbjuda olika aktiviteter och utmaningar till skolorna och fritidshemmen. Vi har till exempel nu en utmaning på gång där vi utmanar eleverna att åka skidor från Luleå till Stockholm, säger projektledare Therese Broström.

På de skolor där man arbetat med planerade fysiska aktiviteter är föräldrar och elever positiva till förändringen

– På skolorna där man arbetat med ökad rörelse har utvärderingar visat att eleverna är piggare och mer redo för undervisning som i sin tur lett till bättre förutsättningar för lärande, berättar Lena Heikka, utvecklingsledare för grundskolan.

Ambitionen är att ökad rörelse under hela skoldagen blir en bestående och naturlig del i den dagliga verksamheten.

FAKTA

  • Projektet Aktiva skoltransporter/Jag tar mig framåt har drivits sedan 2016 i samarbete med Luleå tekniska universitet. Från hösten 2019 kom projektet att omfatta alla elever i åk 2 och åk 5 i Luleå kommun.
  • ”Ökad rörelse hela dagen” har startat vårterminen 2021.
  • Läs mer på www.lulea.se/jagtarmigframatlänk till annan webbplats

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: LTU, Luleå kommun

Logotyp