Skolor får bidrag av Facebook

Sex skolor i Luleå kommun får tillsammans drygt 600 000 kronor av Facebook för att fler barn och unga ska få möjligheten att utveckla ett teknikintresse och samtidigt främja nya möten.

Satsningen ska ge barn och ungdomar i närområdet kring Luleå möjlighet att bredda sina kunskaper och intressen med hjälp av teknik, koppla samman människor såväl online som offline, samt att främja utbildning inom vetenskap, teknik och matematik.

Projekten som har valts ut bland årets ansökningar utmärker sig genom att visa potentiellt stora effekter som resultat av de tidsbegränsade projekten. Totalt är det nio olika aktörer som får dela på mer än 1 miljon kronor varav sex bidrag är skolor från Luleå kommun. Detta enligt ett pressmeddelande som skickades ut från Facebook i samband med ceremonin den 25 april.

Representaner från skolorna.

– För oss är det viktigt att vara en långsiktig del av samhället här i Luleå och jag är glad att vi kan vara med och uppmuntra dessa spännande projekt genom vårt program. Vi följer projekten noggrant genom deras rapportering, och det är inspirerande att se nya sätt att lyfta teknikens möjligheter, säger Joel Kjellgren, platsansvarig för Facebook Luleå Datacenter i pressmeddelandet.

Sunderbyskolan är en av de skolor som fick ta emot bidrag för att vidareutveckla deras arbete.

– Det är jätteroligt och betyder mycket för oss på Sunderbyskolan. Vi kommer till största delen använda bidraget för att köpa in iPads så att lärarna, Jaana Heikkilä och Emilia Stålnacke, som tilldelats stipendiet ska kunna fortsätta sitt projekt. De har utvecklat matematikundervisningen så att den bygger på problemlösning och eleverna använder iPads för att filma sina diskussioner. En del av pengarna går också till kompetensutveckling för de berörda lärarna, som stöd för fortsatt utveckling av projektet, berättar Lena Sandberg, rektor på Sunderbyskolan.

Nedan listas alla de skolor från Luleå kommun som har mottagit bidrag 2019 och som uppmärksammades vid ceremonin den 25:e april på Facebook Luleå Datacenter:

Hertsöskolan – 100 000 kr
Hertsöskolan arbetar hårt för att skapa en kreativ miljö med focus på samarbete. Med hjälp av bidraget kommer deras elever få tillgång till ett nytt klassrum med material för digitalt skapande med målet att utveckla intresse för bland annat programmering.

Luleå Gymnasieskola - 155 000 kr
Teknikcollage, med utbildningarna Teknikprogrammet och Industritekniska programmet, kommer med hjälp av bidraget arbeta för att öka studenternas intresse och förståelse för digitalisering och teknikens möjligheter genom att fokusera på Internet of Things.

Sunderbyskolan - 90 000 kr
Genom nya, innovativa undervisningsmetoder och mer samarbeten eleverna emellan kommer Sunderbyskolan skapa större intresse för matematik. Bidraget går till digital utrustning som undervisningsstöd i klassrummen.

Montessori Luleå - 69 295 kr
Projektet kommer med hjälp av nya digitala hjälpmedel som köps in tack vare bidraget utveckla creativa ämnen på olika sätt. Här kommer man också att lägga fokus på att göra sin röst hörd och uttrycka sin åsikt med olika medel.

Persöskolan - 80 000 kr
Genom ny digital utrustning som exempelvis mikroskop och digitala kameror, finansierade av bidraget, kommer Persöskolan att arbeta för att öka barnens förståelse för natur, kultur och hälsa, samt hur dessa områden naturligt samspelar med digitaliseringen.

Råneskolan – 100 000 kr
Med hjälp av bidraget kommer Råneskolan utveckla ett rum med digitala verktyg för fritidsverksamheten. Genom ett lustfyllt lärande under olika teman kommer eleverna både lära sig samarbeta bättre och utveckla sina kunskaper inom exempelvis programmering.

FAKTA

  • Programmet syftar till att ge barn och ungdomar i närområdet kring Luleå möjlighet att bredda sina kunskaper och intressen med hjälp av teknik, koppla samman människor såväl online som offline, samt att främja STEM-utbildning.
  • Det är sjätte gången som Facebook delar ut finansiellt stöd till lokala skolor och organisationer för att bidra till en positiv samhällsutveckling.
  • Det är öppet för alla kommunala skolor och alla typer av ideella organisationer att söka.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Mera media

Logotyp