Skolrankning – Luleås styrka är andelen godkända elever

Idag presenterades Lärarförbundets årliga rankning av Sveriges bästa skolkommun. Enligt rankningen placerar sig Luleå kommun på plats 97 bland landets 290 kommuner i 2021 års bästa skolkommun.

– Det här ger oss utöver den nationella statistiken en indikation på vad vi kan bli bättre på utifrån vad Lärarförbundet anser. Det bidrar till viktiga samtal om hur vi kan fortsätta att utvecklas som arbetsgivare, säger Maarit Enbuske, skolchef vid Luleå kommun.

Enligt rankningen sjunker Luleå i mätningen från plats 27 till 97 men samtidigt tillhör Luleå landets bästa kommuner när det kommer till lärarnas behörighet.

Lärarförbundet är ett svenskt fackförbund, för lärare med lärarexamen. Under 20 år har Sveriges samtliga kommuner utifrån en rad kriterier rankats i hur väl de lyckas med sina skolor men år 2021 blir sista året rankningen genomförs.

Kriterier som mäts

Till grund för rankningen finns tio kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolan: resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som huvudman, andel barn i förskola, meritvärde årskurs 9, andel godkända elever och fullföljd gymnasieutbildning inom 3 år. För varje kriterium har ett individuellt indexvärde tagits fram.

Underlaget till rankningen är främst hämtat från Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB, därutöver används partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar.

Luleås indexvärde

Enligt rankningen sjunker Luleå i mätningen från plats 27 till 97 men samtidigt tillhör Luleå landets bästa kommuner när det kommer till lärarnas behörighet. Även andelen barn i förskolan och andelen godkända elever är några av kommunens styrkor som skolkommun.

– Olika rankningar tar hänsyn till olika faktorer. När vi jämför Luleå resultatmässigt ligger vi exempelvis inom grundskolan bland de 25 procent bästa kommunerna i nästan alla uppmätta kategorier. Det enligt Kolada som är en öppen databas för kommuner och regioner, säger Maarit Enbuske.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto:Shutterstock

Logotyp