SMHI inför nytt vädervarningssystem

En av SMHIs viktigaste uppgifter är att varna när vädret riskerar att medföra störningar i samhället. Nu införs ett nytt vädervarningssystem där varningsnivån sätts utifrån vilka konsekvenser som vädret väntas få i ett visst område. Det blir enklare för samhälle och enskilda att förstå vilka problem som vädret kan orsaka. I det förnyade systemet heter varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd är den allvarligaste.  

I det nya vädervarningssystemet är vädrets konsekvenser i fokus. Istället för fasta kriterier som är desamma över hela landet, ligger en helhetsbedömning av den specifika situationen till grund för när varning utfärdas. En del av denna bedömning sker utifrån regionalt anpassade värden.

I det förnyade varningssystemet som införs inom kort benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs förnyade vädervarningar.

Väder som påverkar samhället

Storm, översvämning, snöoväder eller värmebölja - extremt väder kan innebära stora påfrestningar och störningar. Men konsekvenserna av besvärligt väder kan skilja sig väsentligt åt beroende på när och var i landet det inträffar och under vilken årstid.

Istället för fasta nationella varningskriterier finns i det nya systemet regionalt anpassade tröskelvärden för när varningar kan utfärdas. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Från och med 26 oktober 2021 benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.

Följ prognoser och varningar

Varningsinformationen från SMHI är viktig att ta del av för att kunna vidta rätt åtgärder vid besvärligt väder. Varningsnivån berättar hur allvarliga konsekvenser som väntas. Det är också viktigt att följa väderutvecklingen eftersom prognoserna uppdateras kontinuerligt dygnet runt, vilket även kan medföra ändringar av varningsnivåer och varningsområden. Aktuella varningar finns i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp. Varningar rapporteras också i P1- respektive P4-sändningar i Sveriges Radio.

Uppdaterade varningstjänster på smhi.se och i appen

Eftersom konsekvensbaserade vädervarningar är ett förnyat varningssystem förändras också SMHIs presentation av varningarna på smhi.se och i SMHIs väderapp. Det innebär såväl ny information och utformning som nya funktioner. Hämta gärna hem den nya appen så kan du enkelt följa väderutvecklingen via din telefon.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola, SMHI

Bild: SMHI

Uppdaterat 26 oktober 2021

Logotyp