Smittfritt på caféet

Våren är här och uteserveringarna öppnar. Restauranger och caféer har fått riktlinjer för hur de ska kunna hålla öppet utan att bidra till spridningen av coronaviruset. Kommunens inspektörer ska hålla koll på hur det efterlevs.

Restauranger och caféer i Luleå har fått information om hur de ska göra för att undvika smittspridning.

Riktlinjerna som kommer från folkhälsomyndigheten innebär bland annat att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Gästerna ska äta och dricka sittandes vid bord och personalen bär ut beställningarna.

Kommunen gör tillsyn

Luleås restauranger och caféer har fått information från kommunen om vilket ansvar som verksamhetsutövaren har och att de har ett starkt egenansvar för att följa folkhälsomyndighetens föreskrift. Kommunens livsmedelsinspektörer kommer även att göra tillsyn för att säkerställa att riktlinjerna följs.

– Vi kommer att röra oss i stadsrummet utifrån behov och hålla uppsikt på att föreskrifterna följs. Ser vi brister kommer vi först att ge berörd aktör ett åtgärdsföreläggande och i dialog med aktören beskriva vad som måste förbättras. Åtgärdas bristerna kan verksamheten fortsätta men fortsätter bristerna på samma sätt efter kommunen påtalat en brist blir det smittskyddsläkarens uppgift att besluta om verksamheten ska stängas, säger Patrik Wallgren, chef på enheten Miljö & bygg.

FAKTA

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Shutterstock

11 maj 2020

Logotyp