Snön är här – Så plogas och snöröjs gatorna i Luleå kommun

Kommande dagar väntas ett större snöfall inom Luleå kommuns gränser. Vad kan Luleborna förvänta sig för vägar när snön kommer?

– För oss är detta inte något nytt. Framkomligheten kommer vara bra, säger Patrik Ruumensaari, sektionschef på stadsplanering och infrastruktur på stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå kommun.

Under perioden 1 november - 15 april har Luleå kommun personal i beredskap för snöröjning dygnet runt. Under övrig tid kallas entreprenörer in vid behov. Snöröjning och plogning av alla gator tar cirka tio till tolv timmar och snöröjningsarbetet avslutas först ett par dagar efter själva plogningen. Vid långvariga och ymniga snöfall krävs omfattande resurser för att få ordning på våra gator.

Bild på en traktor som tar bort snö från en väg.

Under perioden 1 november - 15 april har Luleå kommun personal i beredskap för snöröjning dygnet runt.

Luleå kommuns ambition är att ha Sveriges bästa vintervägar och varje år kan kommunen behöva förflytta mer än fyra miljoner kubikmeter snö från sina vägar. Patrik Ruumensaari, sektionschef på stadsplanering och infrastruktur på stadsbyggnadsförvaltningen, ansvarar över kommunens snöröjning och han känner sig lugn inför kommande dagar:

– Jag känner mig trygg i den besättning vi har nu. Antalet maskiner, men framförallt personal vi har plats ska kunna svara upp till kraven och kriterierna som finns.

Två centimeter snö – grönt ljus

När och vart kommunen ska snöröja är förbestämt sedan tidigare. Faktorer som spelar in är bland annat vägtypen och mängden snö:

– Första startkriteriet vi har är när det finns två centimeter nysnö på prioriterade gång- och cykelvägar. Det ska åtgärdas inom fyra timmar. Sedan har vi övriga gång- och cykelvägar, huvudgator och bostadsgator där det finns lite olika startkriterier och åtgärdstider, säger Ruumensaari.

Lastbil i centrala Luleå som tar bort snö från väg.

Plogning, isrivning och snölastning sker dag som natt.

Eventuella trafikstörningar

Plogning, isrivning och snölastning sker dag som natt. I de mer centrala delarna sker dock ett större arbete på natten – detta för att vara minst i vägen och undvika tider när många är ute och åker.

Framkomligheten, som många kanske tänker kring, ser Ruumensaari inga problem med:

– För oss är detta inte något nytt. Framkomligheten kommer vara bra, men jag kan inte utesluta att det kan bli någon trafikstörning, säger sektionschefen.

Olika startkriterier och åtgärdstider:

Prioriterade gång- och cykelvägar: 2 centimeter, 4 timmar

Övriga gång- och cykelvägar: 4 centimeter, 6 timmar

Huvudgator: 4–6 centimeter, 6 timmar

Bostadsgator: 8–16 centimeter, 12 timmar

Enskilda vägar som kommunen sköter: 8 centimeter, 8 timmar

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Adam Larsson Englund

Bild: Susanne Lindholm

Logotyp