Sunderbyhuset upp till nämnden

I april beslutar kultur-och fritidsnämnden om Sunderbyhuset på friluftsmuseet Hägnan ska rivas eller ej. Byggnaden, som inte ingått i den museala verksamheten, är hårt angripen av mögel, äkta hussvamp och röta. En restaurering beräknas till fem miljoner kronor.

– Vi vill satsa på övriga byggnader på Hägnans område som ingår i den museala verksamheten, istället för att renovera en enskild byggnad för mångmiljonbelopp, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

I timmerstommen har bland annat äkta hussvamp hittats och bedömningen är att en renovering skulle gå på mångmiljonbelopp.

”Omfattande skador”

Skadorna upptäcktes när innerväggarna togs bort då huset skulle renoveras för att bli personalbyggnad. Bedömningen från sakkunniga är att en eventuell restaurering beräknas kosta cirka fem miljoner kronor, detta bland annat då även äkta hussvamp hittats i huset.

– Vi föreslår att vi ska riva huset. Skadorna är så omfattande att i princip hela stommen behöver bytas ut, enligt de besiktningsfirmor som undersökt huset, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Den 7 april tog kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott upp frågan och sa ja till en rivning. Frågan ska sedan avgöras av kultur-och fritidsnämnden den 21 april.

För att undvika liknande situationer i framtiden tas nu en underhållsplan fram för Hägnans samtliga byggnader.

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat rivningslov för huset. Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Karina Jarrett

Uppdaterad 7 april 2021

Logotyp