Sunderbyskolan satsar på rörelse

I fredags var det idrottens dag, ett arrangemang av Riksidrottsförbundet. För att uppmärksamma dagen och hur viktigt det är med fysisk aktivitet hade Sunderbyskolan laddat upp med en hel dag med aktiviteter.

– All rörelse är viktig och räknas. Vi vet att rörelse skapar glädje och vårt välbefinnande, säger Lena Sandberg, rektor.

Dagen inleddes med morgonpuls för samtliga elever och sen anordnades det olika rörelseaktiviteter på resterna som bland annat käpphästridning, skolgårdsjakt (hitta lärare) och tennis.

Idrottens dag inleddes med morgonpuls.

Sunderbyskolan satsar även på rörelse under resterande delen av skolåret och har sedan tre år tillbaka en rörelsesatsning med målet att öka den fysiska aktiviteten för alla elever. Satsningen innefattar bland annat pulspass på morgnarna, rastaktiviteter och en rastboda där eleverna lånar material som lockar till rörelse.

– Vi ser en ökad medvetenhet hos både elever och pedagoger om hur viktig fysisk aktivitet är för inlärning, säger Lena Sandberg, Rektor

Vad är idrottens dag?

Idrottens dag ska inspirera till rörelse, lyfta upp frågan om fysisk aktivitet på agendan. Därför vill riksidrottsförbundet att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet. Mer information: Idrottens dag (rf.se) Länk till annan webbplats.

FAKTA

  • Sunderbyskolan är en skola från förskoleklass – årskurs 6 i Sunderbyn
  • Det går cirka 453 elever på skolan
  • Skolans rörelsesatsning drivs av Anna Edin, lärare i fritidshem, och Joanna Huuva, förskollärare

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Sunderbyskolan

Logotyp