Tips: Så eldar du som ett proffs

Det är lätt att ta rätten att elda för given, men att inte tänka på hur det påverkar miljö och hälsa. Trivseleldning med dålig teknik och olämplig ved påverkar också miljön. Se till att elda på rätt sätt och gynna hälsa, plånbok och miljö.

Lär dig elda som ett proffs. Det gäller att stapla veden rätt i kaminen och ha lagom torr ved.

Elda rätt - minska utsläppen

Genom att elda rätt kan du minska utsläppen med upp till 50 procent. Du kan bidra att luften blir bättre för dig och din omgivning. Visste du att luftföroreningar leder till att åttatusen personer dör i förtid i Sverige varje år? Utsläppen påverkar särskilt de som har astma eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Så här minskar du utsläppen från din brasa

Elda alltid med torr ved. Se till att det är bra lufttillförsel och att det brinner kraftigt och rent. Elda aldrig med avfall varken när du tänder eller senare.

Om du är osäker på om du gör rätt, titta på röken från din skorsten, den ska inte vara färgad av partiklar och tjära. Det ska vara färglös vattenånga och i kall väderlek ser vattenångan vit ut.

Om du har möjlighet byt till en ny eldstad, de nya kaminerna är mycket miljövänligare och även effektivare.

Hur vet jag om veden är lagom torr?

Ett enkelt sätt att testa om veden är lagom torr (15–20 procents fukthalt) är att stryka lite diskmedel på ena änden av ett vedträ och blås kraftigt från andra änden. Om det bildas luftbubblor i diskmedlet kan luften transporteras genom vedträets längsgående fibrer och då är veden lagom torr. Du kan även mäta vedträet med en fuktmätare om du redan har en då kan du mäta vedens fukthalt mer exakt.

Vad sker om veden du eldar är för fuktig?

Alltför fuktig ved ger sämre förbränning och större utsläpp av luftföroreningar eftersom vattnet först måste kokas av. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Under den tiden hinner fukthalten minska från runt 50 procent till 15–20 procent.

Vad händer när du eldar med för torr ved?

Använd den ved du tar in inom ett par veckor, annars kan den bli lite väl torr. Ett väldigt torrt vedträ med en fukthalt under 10% brinner upp fort och ger lite mindre värme. Utsläppen av föroreningar som sot och kolväten blir lite högre med en för torr ved.

Bild på staplad ved med lite snö på

Det är viktigt att veden inte är för fuktig eller att den är för torr när du eldar. Ved som ligger ute kan behöva tas in i tid för att torka.

Hur får jag bra fyr när jag tänder brasan?

Stapla vedträn på ett luftigt sätt och alltid liggande, inga indianeldar. Lägg de lite större vedträden längst ner fyll på med lite mindre vedträn överst se till att det blir luftigt. Fyll lagom med ved, i en fem kilowattskamin bör man inte elda mer än tre normalstora vedträn, du kan se vad din kamin tål för värme i tillverkarens anvisningar. Placera sedan tändmedel i toppen av brasan, under det översta lagret. För att få fart på elden och minimera utsläppen är det bra att använda tändmedel. Tänd-påsar rekommenderas oftast hos de flesta kamintillverkare, snåla inte med tänd-påsen lägg i tre styck eller alternativt kan använda näver från björk som tändmedel eller fint späntat ved. Absolut inte tändvätska eller liknande det är för utomhusgrillar.

När elden tänds behövs rikligt med luft och då kan du ha luckan lite öppen. När elden tagit sig, stäng luckan men se till att lufttillförseln fortfarande är god, ha luftspjällen fullt öppna. När elden sedan har kommit i gång ordentligt och det är bra drag i rökröret så kan du strypa spjällen lite mer och på så sätt strypa lufttillförseln. Vid lagom lufttillförsel brinner elden med klara gula lågor som är livliga men inte för kraftfulla.

Ett eldningsbeteende som är dåligt i flera avseenden är så kallad pyr eldning. Det innebär att brasan eldas lågintensivt under lång tid genom att ha väldigt låg lufttillförsel. Att elda på det sättet minskar verkningsgraden och ger därmed mindre värme samt orsakar ofta kraftig tjärbildning och höga utsläpp av skadliga luftföroreningar. Pyr eldning ökar dessutom risken för sotbrand.

Bild som visar en glödbädd där det är dags att fylla på med några vedpinnar

När det blivit en glödbädd är det dags att fylla på med två till tre vedträn. Lägg dem kors och tvärs för att det ska bli luftigt.

Påfyllning av ved

Om du vill hålla i gång brasan när veden brunnit upp och det bildats en glödbädd, fyll då på med två till tre vedträn. Lägg vedträna lite i kors så att det blir luftigt. När de nya inlagda vedträna tar sig är det bra att spjället är helt öppet för att sedan justera lufttillförseln när de har tagit sig ordentligt. Om brasan brinner med klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas är förbränningen bra.

Försök att undvika vedeldning då skorstensröken inte stiger uppåt.

Olika väderförhållanden kan ha betydande inverkan på spridningen av vedrök. Det händer exempelvis när temperaturen ökar med höjden utomhus då bildas ett väder fenomen som kallas inversion eller spärrskikt. Luftens rörelse i höjdled förhindras vid inversion och utsläpp sker vid marknivå, vedrök från en skorsten stiger då inte uppåt och blandas ut med luften. Det påverkar luftkvaliteten kraftigt negativt lokalt i närområdet.

Hur vet jag om det är risk för inversion?

Inversion kan uppstå exempelvis när det är högtryck eller på natten då markytan strålar ut mer energi. På vintern kan mer kraftiga inversioner uppstå om det är molnfritt och inte blåser mycket. Solens värme under dagen är då oftast för svag för att lösa upp inversionen.

Fördelar med att elda enligt de här råden

Följer du dessa råd så ger din eldning mindre hälsoskadliga utsläpp i din närmiljö. Det går åt mindre mängd ved och klimatet påverkar inte lika mycket.

För hälsan: I vissa områden som är tätbebyggda med mycket vedeldning är vedeldningen en relativt stor källa till utsläpp av miljö och hälsoskadliga luftföroreningar. Genom att elda enligt råden ovan minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar från både gamla och nya eldstäder.

För klimatet: Ved är ett förnybart bränsle som vid eldning ger upphov till utsläpp av biogen koldioxid (biogen koldioxid är naturliga kolflöden). Vedeldning är idag en av de största källorna till att sot sprids i Arktisområdet, vilket påskyndar issmältningen och orsakar klimatstörningar i hela världen. Att elda på ett mindre miljöpåverkande sätt är en enkel insats som var och en kan bidra med för att begränsa klimatförändringarna,

För säkerheten: Eldar du enligt dessa råd minskar sot- och tjärbildning i skorstenen vilket gör att risken för sotbränder minskar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en bra guide med fler tips på vad du ska tänka på för att elda på ett säkert sätt.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Forsberg

Logotyp