Trygghet och trivsel på Tuna

En träff med boende på Tuna gav både ris och ros. Men att bostadsområdet trots allt är väldigt omtyckt råder det ingen tvekan om. Hyresgästlokalen fylldes av Tunabor och mötesarrangörer på onsdagskvällen, då frågor om trivsel och trygghet skulle diskuteras.

Mötet på onsdagen den 15 mars i bostadsområdet Tuna arrangerades av Luleå kommun, Polisen, Lulebo och Rikshem. Syftet var att låta boende i området ge sin syn på bland annat trygghet, trivsel och förbättringsområden. På mötet bjöds det på fika och sammanlagt deltog närmare 60 personer.

Camilla Chellew flyttade till Tuna redan som barn. Efter drygt 30 år bor hon fortfarande kvar, nu med egna barn.

– Jag ser hela området som mitt hem, inte bara min lägenhet, säger hon och fortsätter:
– Det fanns fler lekytor här när jag var barn. Det vore fint om en satsning gjordes på det.

Flera förbättringsområden

Andreas Jönsson, strateg på Luleå kommun, och en av arranagörerna:

– Vi försöker på olika sätt att arbeta med frågor kring trygghet och trivsel i de olika kommundelarna. I Tunas fall finns en bakgrund av några händelser, i sig enskilda, men som ändå kan ha påverkan på tryggheten. I det här fallet valde vi att bjuda in boende på området för att samtala om trygghet och trivsel på området; sånt som är bra och sånt som kan utvecklas. säger han och fortsätter:

– Mötet var väldigt bra, vi fick en hel del att ta med oss och fundera på. Över lag är Tunaborna väldigt nöjda men det finns förbättringsområden.

Samverkansöverenskommelse

– Kommunen har en samverkansöverenskommelse med Polisen som bland annat innebär att vi ska arbeta kunskapsbaserat, där dialog med medborgare och boende kan vara ett sätt att få mer kunskap för det vidare arbetet, säger Andreas Jönsson.

– Effektiv Samordning för Trygghet (EST), där kommunen har en nära samverkan mellan Lulebo och Polisen, utgör en grund för att ha koll på läget i kommunen. Sen vill vi gärna samverka med fler aktörer beroende på vad det handlar om. I detta fall var det väldigt värdefullt att även jobba med Rikshem som är en viktig aktör på Tuna.

damer tuna

Kerstin Eghall (till vänster) och Annika Widgren kommer med både ris och ros till bostadsbolagen. De är dock väldigt nöjda med att bo på Tuna:

– Jag får alltid försvara Tuna när jag säger att jag bor här. Men jag ska bo här tills någon bär ut mig härifrån, säger säger Annika Widgren skämtsamt.

– Tuna ligger mitt emellan Luleå centrum och handelsområdet Storheden, och det går bra med bussar åt båda hållen, säger Kerstin Eghall.

magnus

Magnus Carlborg, kommunpolis:

– Polisen gör återkommande besök i området för att skapa känslan av trygghet. Tyvärr kan det ibland ha motsatt verkan, att boende tror att något brottsligt har skett. Tuna sticker inte ut i våra lägesbilder när det gäller brottsstatistik. Området följer övriga kommunen där antalet anmälda brott minskat senaste åren.

andreas

Andreas Jönsson, Luleå kommun och en av arrangörerna för kvällens möte, i samta med Hjördis Svensson som har bott på Tuna i 14 år. För henne är biltrafiken i området lite problematisk:

– Jag önskar att bilisterna respekterar att det är enkelriktat, så att jag som både ser och hör dåligt kan känna mig trygg när jag promenerar inne i området, säger hon.

rektor

Markus Hedström, rektor på Tunaskolan:

– Skolan är viktig för både barn och vuxna i området. Vi har ett väldigt blandat elevunderlag i fråga om bakgrund. Vi jobbar hårt för att eleverna ska lära sig det svenska språket, som ju är en förutsättning för bra integration, säger han. 

– Tuna är Luleås största skola med 650 elever. Den har rustats under några år och innemiljön är jättefin. Nu väntar vi på att även utemiljön ska förbättras. Och även en viss del av skolvägen, så den blir trafiksäker och trygg.

fredrik

Sabina Oksanen, Lulebo och Fredrik Nilsson i mitten, boende på Tuna, diskuterar bostadsområdets utvecklingsmöjligheter tillsammans med Fredrik Hansson, kommunalråd i Luleå kommun. Han framhåller vikten av engagemang och initiativ från de boende i området:

– Gå samman med föreningar och civilsamhället och hitta på aktiviteter. Det är möjligt att söka pengar från både kommunen och Lulebo, säger Fredrik Hansson.

simon

Simon Gyllefeldt, studerande, fick rådet av utomstående att inte flytta till Tuna, men han har nu bott där ett helt år.

– Det finns några fastighetsfrågor som jag inte tycker fungerar, men på det stora hela trivs jag väldigt bra, säger han.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Karin Kemi

Logotyp