Upphandling klar för inre skärgårdstrafiken

Det blir rederiet Condor shipping som får fortsätta trafikera Luleås inre skärgård mellan Södra hamnplan och Klubbviken. Det står klart efter gårdagens möte i kultur-och fritids arbetsutskott.

Condor Shipping får fortsätta sin turbåtstrafik mellan Södra hamn och Klubbviken även kommande år.

Upphandlingen gäller Luleå kommuns turbåtstrafik i Luleås inre skärgård. Aktuella turer för upphandlingen är tur och retur mellan Södra hamn och Klubbviken på Sandön.

Anbudsgivningen vanns av Condor Shipping, som redan i dag sköter trafiken. Avtalstiden är 2022-02-01 till och med 2024-12-31, med möjlighet till förlängning. Uppskattat avtalsvärde är 6,6 miljoner kronor för hela avtalsperioden.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Helena Holm

Logotyp