Utökad busstrafik till Sörbyarna och Hällbacken

I början av året tillkännagav Luleå kommun att barn och unga åker gratis med LLT och Länstrafiken under sommarlovet. Nu fortsätter bussåret 2024 med fortsatt glada besked. Luleå kommun och Länstrafiken utökar busstrafiken på delar av landsbygden under sommaren och hösten. Fredrik Hansson, vice ordförande kommunstyrelsen Luleå, är nöjd över beslutet:

– I och med de förbättringar som görs så kan fler välja ett mer enklare och mer hållbart resande, oavsett var man bor.

Den uppdaterade busstidtabellen finns att hitta på lanstrafikennorrbotten.se, ta del av den här! Länk till annan webbplats.

Tjej ska hoppa på bussen i kallax.

På galej i Kallax? Ta kvällsbussen hem!

Flera orter kring Sörbyarna och Hällbacken berörs av utökningen av busstrafiken, bland annat Måttsund, Kallax, Antnäs, Alvik, Långnäs, Ale, Klöverträsk, Ersnäs, Brändön och Bensbyn. Jenny Bjälmsjö, trafikutvecklare på Länstrafiken Norrbotten, har jobbat tillsammans med kommunen för att planera den förändrade busstidtabellen:

– Att kommunen och Länstrafiken väljer att utöka sina turer grundar sig i att trafiken har upphandlats på nytt och vi har försökt tillgodose önskemålen om utökad trafik. Vi hoppas att det ska göra det lättare för våra resenärer att nyttja kollektivtrafiken i större utsträckning och även locka nya resenärer.

Vilka förändringar kan de berörda resenärerna förvänta sig?

– Det varierar lite mellan de olika linjerna men det kan handla om ökad helgtrafik, fler kvällsbussar och fler turer dagtid. Som resenär behöver man inte göra mer än att följa busstidtabellen som vanligt då förändringarna i tidtabellen kommer tillämpas automatiskt under sommaren och hösten.

I frågan om vilka rutter som skulle utvecklas tog Länstrafiken och kommunen till experterna själva – lokala landsbygdsföreningar och intresseföreningar. Jenny berättar om processen:

– Vi förde dialog med föreningar och behandlade önskemålen tillsammans med synpunkter från resenärer och tog fram tidtabeller utifrån trafikens förutsättningar. Det kändes viktigt att lyssna in de personer som faktiskt kommer påverkas av förändringarna.

Även Antnäsborna får större bussmöjligheter. Varför inte ta bussen till träningen?

För grönare val i vardagen

Fredrik Hansson, vice ordförande för kommunstyrelsen i Luleå kommun, menar att kommunen måste fortsätta jobba för att inkludera landsbygden i frågor om hållbart resande:

– Kommunen försöker hela tiden jobba för att förbättra den kommunala servicen på landsbygden. Något vi ofta får till oss, av både unga och gamla, är kollektivtrafiken. Kvällstrafik och helgtrafik har Luleåborna verkligen efterfrågat. Därför känns det extra roligt att kunna tillgodose dom önskemålen som finns på landsbygden. I och med de förbättringar som görs så kan fler välja ett mer enklare och mer hållbart resande, oavsett var man bor.

Även Glenn Berggård, ordförande i Länstrafiken Norrbotten, är nöjd med resultatet av medborgardialogerna och samarbetet med kommunen:

– Länstrafiken i Norrbotten har sedan årsskiftet ett nytt trafikförsörjningsprogram att arbeta med tillsammans med länets kommuner. En del i det arbetet är att bättre möta invånare utanför tätorterna och lyssna in deras behov av resor under andra tider än dagtid och på vardagar. Det är roligt att Luleå kommun nu vill ta ett steg framåt i riktningen mot ett utvecklat hållbart resande på landsbygden.

Under sommaren och hösten kommer den nya busstidtabellen börja rullas ut på Länstrafikens hemsida och i den nya appen.

Förbättringarna i korthet

  • Mer helgtrafik kommer att införas för byarna Kallax, Måttsund, Antnäs, Alvik, Långnäs, Ale och Klöverträsk.
  • Kvällsbussar kommer införas för Kallax, Måttsund, Antnäs, Alvik, Långnäs, Ale och Klöverträsk.
  • Utökad dagstrafik till och från Ale, Alvik, Antnäs, Måttsund, Kallax, Ersnäs och Mörön.
  • Brändön, Örarna, Bensbyn, Hällbacken/Dalbo kommer att få fler turer under vardagar samt mer lördags- och nu även söndagstrafik. Fler turer kommer också gå via Björkskatan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Josefin Högström

Film/animation: Malin Svedjeholm

Logotyp