Välkommen in till nya Stadsparken

Idag öppnas grindarna till den nya Stadsparken. Sprakande färger, nya planteringar och trivsamma mötesplatser lyser upp den numera luftiga parken. Den är moderniserad i tidens anda och det gamla har tagits bort för att ge plats för det nya. – På ett sätt blir det skönt att arbetet är klart, men samtidigt känns det vemodigt att det är över, eftersom jag arbetat så intensivt med projektet, säger landskapsarkitekt Viktor Wäppling.

Senast Stadsparken byggdes om var i slutet på 1980-talet. Men nya tider ger nya behov och nya typer av aktiviteter och funktioner ger ett behov av ny utformning.

Öppningen idag gäller Stadsparken i sin helhet. Undantaget är dock den nya lekparken som har några justeringar kvar innan den kan tas i bruk.

Stadsparken har under åren bytt skepnad med jämna mellanrum. Efter den stora stadsbranden 1887 inleddes en ny tid med stenhus, breda gator och grönskande parker.

Den nya Stadsparken ska fortsatt vara luleåbornas gemensamma vardagsrum och finrum vid högtider. Det ska vara en park som är trivsam, trygg och tillgänglig för alla. Bland blomstrande rum ska det finnas plats för gamla och nya aktiviteter som picknick, lek, föreställningar och konserter.

Parken ska fungera för alla åldersgrupper men den nya, färgsprakande lekplatsen kommer utan tvivel att locka många barnfamiljer till platsen. Här görs den sista inspektionsrundan inför slutbesiktningen.

Stadens hjärta, Luleåbornas vardagsrum – Stadsparken

Stadens hjärta, Luleåbornas vardagsrum – Stadsparken. Kärt barn har många namn. Oavsett vilken betydelse Stadsparken har för dig är det en plats alla känner till. Kännetecknande för stadsparker överlag är att en stadspark är ett grönområde eller park centralt belägen i en stad. Och grönskan och växtligheten i Luleå har verkligen prioriterats och tagits fram med extra omtanke.

Visserligen är mycket av det nya knappt synligt ännu och träden må upplevas som små och taniga. Men inom några år, när de fått etablera sig i sin nya miljö, kommer de att skjuta i höjden och ge parken den grönska och lummighet som önskats.

– Det känns fantastiskt bra att vi kan öppna parken idag. Jag varit med i projektet hela vägen, från början 2018 tills idag och jag är jättenöjd med resultatet. Stadsparken kommer att bli en otroligt fin mötesplats för alla, säger landskapsarkitekt Viktor Wäppling stolt. ­

Växterna och grönskan i parken

Det ligger många timmars arbete bakom val av arter och hur de ska harmoniera med varandra utifrån växtsätt och färger. En placeringsplan för just Luleås stadspark ser ut som på denna ritning.

Planeringen av växternas placering har gjorts med noggrann analys av väderstreck, solens ljus och harmonin utifrån arter. Så här är planen för växtligheten mot Storgatan. I dessa planteringar finns Kaukasisk förgätmigej, Trädgårdsnejlikrot, Daglilja, Blomsterfunkia, Trädgårdssmörboll, Violruta, Jättetåtel, Vårälväxing, Stjärnhyacint och Tulpan.


Plantering vid bågen kring dammen

Kring den gamla dammen som fått stå kvar i Stadsparken planteras nya växter. Vi kommer att se Flocknäva, Brunpimpinell, Snökrokus, och Pingstliljor blandade i grupperingar med fler arter.

Brunpimpinell, Sanguisorba menziesii. Pimpinellsläktet (Sanguisorba) är ett växtsläkte med omkring 30 arter i familjen rosväxter. Pimpinellsläktets arter är fleråriga, örtartade växter som är hemmahörande i Europa, Asien och Nordamerika. Brunpimpinell är en mycket dekorativ perenn med sirliga axlika blommor. Photo: VanDusen Botanical Garden

Lövträd

Det har planterats många nya arter av träd och buskar i vår nya stadspark. De flesta bildar en fin ram ut mot angränsande gator. Bland lövträden ses både Skogslönn och Ginnala lönn. Manchurisk Valnöt, Prydnadsapel, Bergskörsbär, Ullungrönn och Skoglind.

Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman visar Skogslindens särart för Viktor Wäppling. Det här exemplaret är sparat sedan den gamla parken och planterades någon gång på 1980-talet. Just nu mäter trädet cirka åtta meter men kan om det får frodas bli upp emot 14–15 meter högt.

Barrträd och buskar

I kategorin barrträd planteras den ståtliga "Pinus Cembra" - Cembratallen. Bland buskarna ses Forsythia, Måbär och Stephanandra.

Den gamla Cembratallen och lekplatsen är bevarad in i den nya parken.

Den gamla Cembratallen är sparad in i den nya parken och har en viktig plats där den står intill den gamla lekplatsen. Historien kring Cembratallens utbredning i Sverige är intressant. På 1800-talet planterade nämligen SJ (Statens Järnvägar) mycket medvetet ut dessa träd runt många norrländska järnvägsstationer för att sprida parkkultur.

Som kuriosa kan nämnas att i Ryssland anses Cembratallen vara en symbol för kraft, ett långt liv, hälsa och stabilitet. Och det får vi hoppas gäller för vår nya park och för Luleå som fyller 400 år i år.

Varmt välkommen till Luleås nya Stadspark!

FAKTA

  • Arbetet med att förnya stadsparken började 2019
  • Den officiella invigningen av stadsparken är planerad till den 26 september, då med reservation på grund av rådande omständigheter kring Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Arbetet med att förnya Stadsparken i Luleå har genomförts av Luleå kommun i samarbete med Parkkompaniet och Nåiden. Utredningsarbetet har gjorts tillsammans med ÅF och Tyréns.
  • Vill du läsa mer om Luleå kommuns arbete med natur, park och skog kan du klicka dig vidare via denna länk. Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto (där inte annat anges): Eva Sundgren
Illustration: Thyréns

Logotyp