Våren är här – dags att tvätta bilen

Det har börjat torka upp efter vägarna, luften har blivit varmare och många av kommunens gator har sopats rena från sand och grus. Det är med andra ord dags att ta hand bilen och köra en ordentlig biltvätt. För att det ska göras rätt och miljövänligt är det viktigt att bilen tvättas på rätt sätt.

Tvätta helst bilen i en biltvätt

Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör det själv-hall. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort stora delar av föroreningarna från tvättvattnet. Ett vaxlager skyddar bilen och gör den också lättare att hålla ren. Smuts biter sig inte fast lika lätt och man behöver inte använda så starka rengöringsmedel

Hemmatvätten innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner ut i våra dagvattenbrunnar och vidare ut i våra närmaste vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som följer med är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

När det gäller biltvätt på gatan respektive i en biltvätt skapar hemmabiltvätten framför allt lokala vattenmiljöproblem. Så om du vill värna din närmaste badsjö och vattenmiljö ska du inte tvätta bilen hemma på gatan.

Var rädd om naturen. Tvätta bilen på rätt sätt. I en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall finns reningsverk som tar hand om stora delar av föroreningarna från tvättvattnet.

Om du måste tvätta bilen hemma

Undvik då att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten. Tvättvattnet rinner rakt ner i gatubrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Ställ istället bilen på en gräsmatta eller en grusplan. Marken kan till viss del fånga upp föroreningar och bryta ner dem innan de når grund- och ytvatten.

Bra tips till dig som planerar att tvätta bilen

  • Biltvätt är bäst. I en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall finns reningsverk som tar hand om stora delar av föroreningarna från tvättvattnet.
  • Tvätta på gräs eller grus. Om du inte har möjlighet att använda en biltvätt – tvätta på en gräsplätt eller grusad uppfart.

  • Vaxa gärna bilen. Med ett vaxlager på bilen blir den lättare att hålla ren. Smuts fastnar inte lika lätt och du slipper använda extra starka rengöringsmedel.

  • Använd alltid miljömärkta produkter. Både till in- och utsidan. Tvättvattnet innehåller både föroreningar från bilen och kemikalier från bilvårdsmedlet som används. Bland annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester. Med miljömärkta produkter kan du minimera utsläppen av dessa.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och illustration: Eva Sundgren och Svenskt Vatten

Logotyp