Vårens nationella prov ställs in

Med anledning av den senaste tidens utveckling när det gäller covid-19 har Skolverket beslutat att vårens resterande nationella prov ställs in.

För Luleå kommuns grundskolor innebär det att planerade nationella prov nu inte genomförs. I grundskolan hålls vanligtvis nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.

– De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. Det största arbetet med betygssättningen görs i det dagliga arbetet och nu blir det kollegiala utbytet mellan lärare än viktigare när nationella proven ställs in, säger Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan.

Skolverket har beslutat att vårens nationella prov ställs in.

I gymnasieskolan gör eleverna nationella prov i matematik och engelska på bestämda provdatum och beslutet gör att ett flertal nationella prov ställs in.

– Givetvis hade det varit önskvärt att få genomföra de nationella proven enligt planering, men vi får göra vårt bästa i den rådande situationen. Nationella proven är ett riktmärke i betygssättning men betyg sätts aldrig enbart utifrån resultat i nationella prov. Jag har full tillit till lärarnas professionalism, de kommer att ha tillräckliga underlag för betygsättning även utan de nationella proven, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef.

Därför ställs de nationella proven in

  • Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar.
  • Nuvarande läge i skolan är mycket osäkert och situationen kan ändras mycket snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
  • Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.
    (Källa: skolverket.se)

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Shutterstock

23 mars 2020

Logotyp