Vem har jobbat bra med barn och unga?

Kommunen söker nomineringar till Årets trygghets- och folkhälsoinsats, ett stipendium som årligen delas ut till någon som förbättrat barns trygghet och folkhälsa. Prissumman är 15 000 kronor.

Barn och unga mår bra av att vara trygga och delaktiga såväl som av att röra på sig.

Stipendiet handlar om att lyfta personer som förbättrat folkhälsan och tryggheten för barn och unga. Den som får stipendiet ska ha arbetat långsiktigt och uthålligt eller gjort något som sticker ut.

Hela människan ska må bra

Kommunen strävar efter att kommuninvånarna ska må bra såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Det ska finnas jämlika förutsättningar att ha en bra hälsa. Idag finns skillnader i hälsa mellan olika grupper och geografiska områden.

Folkhälsan bland barn och unga förbättras av att fler barn äter bra och rör på sig, men också av trygghet, ökad delaktighet och ökat inflytande. Att kunna forma sitt eget liv, navigera sig i och ta del av samhället är positiva faktorer för hälsan.

FAKTA

  • Nominera på www.lulea.se/aretsinsatslänk till annan webbplats
  • Nomineringstiden 2019 är 15 oktober – 7 november
  • Förra året gick stipendiet till projektet #hittaut

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Luleå kommun

15 oktober 2019

Logotyp