”Vi spelar roll”

Nu startar Luleå kommun ett arbete för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och trygga framtida kompetensförsörjning. Det nya konceptet bygger på att alla medarbetare spelar roll.

– Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet varje dag. Vi spelar roll, oavsett verksamhet, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Luleå kommun rekryterar årligen hundratals personer. Det finns ett stort personalbehov inom alla verksamheter, samtidigt som konkurrensen om arbetskraft ökar.

Arbetsgivarvarumärket Spela roll lanserades på kommunens ledardag som i år var digital. Moderator Malin Winberg (till vänster) ledde sändningen från Kulturens hus och gästades av bland andra kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

– Det har länge funnits ett önskemål om ett gemensamt koncept och budskap för Luleå kommun som arbetsgivare. Spela roll-konceptet har vuxit fram utifrån ett antal workshops och fokusgrupper tillsammans med medarbetare från olika verksamheter, säger personalchef Jenny Nilsson.

Tanken är att konceptet ska använda både inåt och utåt. Internt för att stärka medarbetarnas stolthet och externt när kommunen ska attrahera och rekrytera nya medarbetare.

– När alla verksamheter använder samma budskap visar vi upp en tydligare bild av Luleå kommun som arbetsgivare. Vi hoppas kunna locka fler som vill spela roll för våra kommunmedborgare, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad och fortsätter:

– Årets pandemi har gjort det särskilt tydligt vilken betydelse vårt arbete har och vilken viktig roll alla medarbetare spelar.

Målet är att Luleå kommun ska vara en arbetsgivare där medarbetare trivs och är stolta över sina jobb.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Susanne Lundblom

Logotyp