25 år med personlig assistans

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, trädde i kraft 1994 och har sedan dess inneburit betydande förändringar i levnadsvillkoren för många människor med funktionsnedsättningar.

– Utan det stöd jag har idag hade jag aldrig kunnat genomföra många aktiviteter som faktiskt gjort mig både starkare och gett mig en meningsfull vardag, säger Britta Berggren som skadades allvarligt i en trafikolycka 1991.

Britta Berggren har haft personlig assistans via Luleå kommun sedan LSS infördes 1994.

Hon spelade fotboll med IFK Luleå och levde ett aktivt liv som tonåring innan hon blev påkörd av en bil på ett cykelövergångsställe. Med mycket små marginaler överlevde hon trots stora skador. Hela vänstra sidan av kroppen förlamades och närminnet skadades.

Kvällen innan olyckan vann IFK Luleås damlag division IV norra där Britta spelade.
(klipp från Norrbottens Kuriren 21 september 1991)

– Jag har problem med balansen och behöver hjälp i situationer när jag måste stå upp, dessutom hjälp och stöd med minnet, till exempel att planera min dag och föra anteckningar om vad jag gjort under dagen.

Ridningen har stärkt kroppen och bidragit till bättre balans. Här är Britta på hästen Nicke tillsammans med de personliga assistenterna Kristina Bergström och Sandra Bertils.

Ett självständigt liv

Idag har hon assistans cirka 90 timmar i veckan för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, vilket också var syftet med LSS och personlig assistans när det infördes.

– Måndagar går jag till sjukgymnast och sjunger i kör. Tisdagar och torsdagar arbetar jag åt ett politiskt parti här i Luleå där jag skriver mycket texter. Onsdagar och fredagar rider jag i Björsbyn.

Ridningen är ett stort intresse och något som stärkt kroppen och bidragit till bättre balans. Några år efter olyckan köpte hon en egen islandshäst och i början kunde hon bara rida 10 minuter på grund av stelhet och värk, men efter flera års träning går det nu bra med 45 minuter.

– Utan assistans hade jag aldrig kunnat arbeta, träna och göra det alla andra kan, jag hade tvingats förlita mig på anhöriga och vänner och aldrig kunnat hålla på med mitt stora intresse ridningen, förklarar Britta.

Läs mer om personlig assistans via Luleå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FAKTA

  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ersatte 1994 omsorgslagen inom landstinget och personkretsen utvidgades.
  • De som omfattas av lagen ska ha liknande förutsättningar som alla andra utan funktionsnedsättning. Till exempel egen bostad, möjlighet till egen sysselsättning och att kunna bo kvar i sitt hem trots en omfattande funktionsnedsättning.
  • LSS är en rättighetslag, som gäller konkreta, preciserade insatser, för den som omfattas av personkretsen, har behov av insatsen och att det inte kan tillgodoses på annat sätt.
  • Insatser enligt LSS är frivilliga och måste ansökas om av den enskilde eller utsedd företrädare. För den som är under 15 år och inte själv kan ta ställning begär vårdnadshavare insatser fram till ungdomen fyller 18 år. Vissa insatser kan personer som fyllt 15 år ansöka om själv.
  • Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt och prövas för varje individ av kommunens LSS-handläggare.
  • Antalet personer som har stöd av LSS har ökat succesivt sedan lagen infördes. Det tog också tid innan lagen blev känd av målgrupperna.
  • För närvarande sker en översyn av LSS.

Text & Foto: Bo Henry Pettersson

Foto, ridning: Barbro Rosander

17 december 2019

Logotyp