80 år efter tysktransporterna

Sverige var neutralt under andra världskriget men tillät tyskarna transportera manskap och material genom Sverige. Luleå var en viktig knutpunkt för transporterna av förnödenheter till de tyska trupperna i Nordnorge. Vårt Luleå påminner om ett viktigt skede i Luleås historia.

Den 4 oktober 1940, för exakt 80 år sedan, var en vacker höstdag när det tyska fartyget ISAR anlände till Luleå hamn med 1 000 SS-soldater ombord. De tillhörde den andra bataljonen av SS-styrkan Totenkopfstandarte Kirkenes som var på väg till Nordnorge med ordern att förstärka trupperna i östra Finnmark inför anfallet mot Sovjetunionen.

SCA:s massamagasin i Karlshäll blev centralförråd där mat till den tyska militären förvarades. Även i Gammelstad och mitt i centrum fanns lagerutrymme. Foto: Gustaf Holmström

Inte bara förnödenheter

Förbandet medförde vapen och ammunition, bland annat 780 gevär och tre pansarvärnskanoner, 50 bilar, lastbilar och motorcyklar. Transporten stred mot Sveriges neutralitet.
Att tyskarna inte bara transiterade sårade och soldater på permission utan även skulle forsla vapen och förflytta trupperna genom landet var en svårsmält tanke, redan då.

Men transporten fortsatte. Midsommar 1941 transiterades divisionen Engelbrecht genom Sverige till norra Finland. Under åren 1940–1943 forslades sammanlagt 2,1 miljoner tyska soldater, över 100 000 vagnslaster vapen och utrustning genom Sverige.

malmfartyg under andra världskriget

Det tyska malmfartyget Curityba i väntan på last. Bara under julimånaden 1940 skeppades mer än en miljon ton malm till den tyska vapenindustrin från Luleås hamn. Foto: Börje Berglund

Luleå blev logistiknavet

Luleås strategiska läge och Sveriges neutralitet under kriget utgör de två skälen till att Luleå blev tyskarnas logistiknav. Både förnödenheter till trupperna i Nordnorge och finska Lappland samt järnmalm fraktades via Luleå. Bara under julimånaden 1940 skeppades 1,1 miljon ton malm till den
tyska vapenindustrin från Luleås hamn.

SCA:s massamagasin i Karlshäll blev centralförråd där mat till den tyska militären förvarades: konserver, skinka, smör, gryn, rågmjöl samt hästfoder. Ungefär 20–30 personer arbetade där,
det var välkomna och välbetalda jobb i en tid med hög arbetslöshet.

Den 23 juli 1943 sades transisteringsavtalet upp, förråden avvecklades några månader senare. Andra världskriget slutade i Europa den 8 maj 1945 med tyskarnas kapitulation.
Tyskmagasinen i Karlshäll brann ner på midsommardagen 2016. Ju mindre synliga minnesmärken som finns desto viktigare är det att hålla minnen och medvetandet om historien vid liv.

Källor

  • Lars Gyllenhaal, James F. Gebhardt: Slaget om Nordkalotten
  • Siv Rehn: Tysk närvaro i Norrbotten (Stadsarkivets årsbok 2001)
  • Per Iko: Tysk SS-bataljon genom Luleå (Stadsarkivets årsbok 2016–2017)

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommuns historiska bildarkivet

Logotyp