Altappen en viktig del av Luleås historia

I 37 år var sågverket i gång och många bodde och arbetade på platsen. Efter den stora branden som härjade 1908 upphörde verksamheten och i dag finns endast rester kvar som vittnar om det som en gång var.

Herrgården (förvaltarbostaden) beboddes av tre förvaltare under Altappens verksamhetsår, varav en var Bengt Lundgren som tillträdde 1896. Hans skolkamrat Hjalmar Lundbohm kallade honom 1900 till Kiruna för uppbyggnad av Kiruna stad. Efter branden 1908 hjälpte han till så att många arbetare fick jobb i Kiruna och Altappen var den mest representerade hemorten där. Källa: Utdrag ur Altappen, Ett utkast till en uppsats en vecka i september 1981, Jan Wikström. (Finns på Luleå kommuns stadsarkiv). Fotograf: Okänd.

Sågverket på Altappen byggdes 1871 av det engelska bolaget The New Gellivare Co Ltd på ett antal holmar i Luleå skärgård. Med den stora mängden sågavfall och barlastmaterial fylldes holmarna ut och blev en enda ö. Timmer flottades ner till kusten där små ångbåtar drog timmerflottarna ut till sågverket.

Samhället blomstrade med bostäder, affärer och skola. Som mest bodde ungefär 800–1 000 personer på platsen och arbetare kom från olika delar av Sverige. Efter den första branden, som härjade natten till den 16 december 1890, byggdes valsverket inte upp igen eftersom malmbanan var färdigställd och malmen gick på export, men ett nytt sågverk uppfördes som var i gång igen sommaren 1891. Det fick inte stå mer än 17 år.

Fredagen den 3 juli 1908 kom elden lös i brädgården. Gnistor från ångslupen Stenborg som skulle hämta några pråmar vid hyvelmagasinet på Brattholmen antände hyvelspån och stickor som låg under magasinet och elden spred sig i brädgården. Drygt 1 000 personer såg när den explosionsartade branden tog deras hem. Ingen omkom eller skadades allvarligt. Källa: Material i Luleå kommuns stadsarkiv. Fotograf: Henny Tegström.

Vid sextiden en julimorgon 1908 startade en ny brand. En gnista från bogserbåten Stensborg som eldade pannan under en pråmbogsering uppgavs ha antänt ett virkeslager och huvudbebyggelsen brann ner. Alla bostadshus utom byggmästarvillan och skolan brann ner till grunden. Rubriken ”Altappen i aska” kunde man läsa i Kuriren den 3 juli 1908. Dåvarande ägaren Nordiska trä AB byggde inte upp samhället igen.

Den industriella epoken i Altappens historia var slut och många av de som arbetat där började på LKAB eller SJ. I dag finns ättlingar utspridda i hela Sverige, men framför allt i Luleå och Malmfälten. Sågverket (1871–1908) representerar en stor del av industrialiseringens genombrott i Norrbotten. Altappen som industri och samhälle fanns i 37 år och försörjde hundratals arbetare.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

Logotyp