”Det är aldrig den våldsutsatta som bär ansvaret”

I vår serie ”Hej medarbetare!” får du möta personal inom kommunen. Den här gången träffar vi Linnéa Tosser som jobbar som kurator på kommunens FREDA-mottagning, för våldsutsatta och barn som upplever våld mellan närstående vuxna.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord så spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Linnéa Tosser arbetar som kurator på FREDA-mottagningen, Luleå kommun.

Hej Linnéa! Kan du berätta om FREDA-mottagningen, där du arbetar?

– FREDA-mottagningen är en del av Centrum mot våld på Socialförvaltningen. Det är en samtalsmottagning för våldsutsatta vuxna, som har varit eller är utsatta för våld i nära relation. Vi träffar också barn som har upplevt våld mellan närstående vuxna. Vi som arbetar på FREDA-mottagningen är socionomer med vidareutbildning i våld i nära relationer.

Vad innebär ditt jobb som kurator?

– Det innebär att jag möter personer som har levt eller lever i en relation där det förekommer våld. Jag har stödsamtal där vi synliggör våldet och pratar om vad våld är. Detta kan vara hjälpsamt för den utsatte i förståelse- och bearbetningsprocessen, och hjälper till att läka från våldet. För att lätta vanliga skuld och skamkänslor jobbar vi med att lyfta vad den utsatta har gjort för motstånd och vilka strategier hen har använt mot våldet.

Hur kom det sig att du valde det här yrket?

– Jag utbildade mig till socionom vid Umeå universitet och tog examen 2015. Under min studiepraktik var jag på besök på FREDA-mottagningen. Jag kände direkt att här ska jag jobba en dag. Det kändes bara helt rätt. Det är mötet och samtalet med människor som jag brinner för.

Just nu jobbar du med En vecka fri från våld, kan du berätta om det?

– FREDA-mottagningen anordnar tillsammans med EQ-mottagningen för våldsutövare, lunchföreläsningen ”Alla känner någon” den 24 november, där jag föreläser. Föreläsningen går att se på plats på Kulturens hus eller digitalt Länk till annan webbplats. och riktar sig till allmänheten. Vår förhoppning är att föreläsningen ska ge förståelse för vilken roll allmänheten har, hur man kan agera och samtidigt ge lite hopp. FREDA-mottagningen har också utställning med bilder och citat från våldsutsatta och barn som upplevt våld bland närstående på Kulturens hus. Utställningarna går att ta del av under hela vecka 47.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är att få göra skillnad för andra och att få förtroendet av människor, att personer berättar saker för mig som de kanske inte har berättat för någon annan. Det är väldigt hedrande och jag lär mig också väldigt mycket.

Vilka utmaningar finns det i ditt arbete?

– Det är svårt ibland att komma ihåg att samhället blir bättre och att saker och ting går framåt, när jag möter så många som dagligen blir utsatta för våld nu 2021. Jag skulle vilja räcka till mer och till fler, men försöker att fokusera på de förändringar jag kan göra för de enskilda som jag möter.

– Jag vill gärna skicka med en sista hälsning: Till dig som utsätts för våld, det är aldrig du som bär ansvaret, det är aldrig någonsin ditt fel.

Är du, eller någon i din omgivning utsatt för våld i nära relation? Kontakta FREDA-mottagningen på telefon 020-44 22 44 eller via mejl freda@lulea.se.

Det här är Linnéa Tosser

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Matilda Frölin

Foto: Susanne Lindholm

Logotyp