Forskningsprojekt bjuder in Luleåborna

2021 fyller Luleå 400 år. Som en del av firandet anordnas ett stort forskningsprojekt för att belysa stadens historia. Och alla Luleåborna är själva välkomna att delta.

– Luleås historia är viktig för både nya och gamla invånare i Luleå. Vår historia påverkar oss idag, på samma sätt som det vi gör idag formar framtiden, säger Roine Viklund, forskare i historia vid Luleå tekniska universitet.

Under 2019–2022 kommer han att leda ett forskningsprojekt för att utforska och belysa Luleås 400-åriga historia. Förhoppningen är att projektet ska hjälpa både Luleåbor och forskare att upptäcka nya sidor av Luleås historia och öka kunskapen om kommunens utveckling från jordbruksbygd till ett modernt samhälle.

400 år forskning

Tillbakablick till Luleås 300 års-jubileum: Kungen avtäckte bysten av Gustaf II Adolf vid jubileumsutställningen år 1921. Till vänster biskop Olof Bergqvist (bild t v). Luleå Järnverk visade ett urval prover ur produktionen, bl a vitt tackjärn och järnmalmsbriketter på utställningen (bild t h).

Alla är välkomna att bidra till forskningen. Under hela projektets gång kommer en interaktiv hemsida finnas tillgänglig där Luleåborna själva kan skicka in eget material och följa projektets gång.

– Vi vill göra forskningen så publik och i kommunikation med kommuninvånarna som vi bara kan. Genom detta hoppas vi få ta del av historia som forskare annars inte skulle få tag på eller känna till, säger Roine Viklund.

Forskning blir till bok

Resultatet av forskningen kommer att presenteras på flera olika sätt. Bland annat genom en bok om Luleås historia och med en utställning i samarbete med Norrbottens museum under jubileumsåret 2021.

Dessutom finns planer på att involvera forskningen i kulturskolans barnteater och olika utbildnings- och informationsmaterial. Även forskningsartiklar kommer att publiceras. 

kvinnor och män på takterrassen

På bilden från vänster: Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, Sara Blix, kommunikationsansvarig på SSAB, Niklas Nordström, kommunalråd, Curt Persson, forskare vid LTU och Roine Viklund, forskare vid LTU. De är alla engagerade i projektet.

Samarbetande forskning

Projektet är ett samarbete mellan LTU, Luleå kommun, Norrbottens museum och SSAB, LKAB, Facebook och Vattenfall. Och, förhoppningsvis, Luleåborna själva.

– Jag hoppas verkligen att alla Luleåbor väljer att ta del av och bli en del av det här, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

– Det här är en fantastisk möjlighet att berätta om Luleås historia och hur vi alla hänger ihop. Luleå har alltid burits upp av de olika kulturer som mötts här. Där vi är idag har formats av det som hänt här tidigare.

Utöver en historik om Luleå hoppas man att projektet ska bidra till bättre samarbete mellan forskare och allmänheten.

– På LTU tror vi att vi kan bli ännu bättre på att nå ut med vår forskning till resten av samhället. Det här är ett bra exempel på hur vi kan göra det. Här får medborgarna själva vara med och skapa och ta del av det vi gör, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

FAKTA

  • Projektet är en del av Luleås 400-årsfirande.
  • Projektet ska forska kring hela Luleås historia med fördjupningar i Karlsviks historia och den högre utbildningen i Luleå.
  • Kostnaden för projektet är totalt 4,9 miljoner kronor. Luleå kommun står för 3 miljoner kronor.
  • SSAB, LKAB, Facebook och Luleå tekniska universitet står för vardera 400 000 kronor och Vattenfall bidrar med 100 000 kronor.

Text: Filippa Ödmann

Foto: Luleå kommun 

20 december 2018

Logotyp