”Här gör vi skillnad på riktigt”

Luleå kommun ska vara klimatneutralt till år 2040. Luleå kommuns nya klimat- och miljöstrateg Sophie Forsberg Johansson är övertygade om att vi i Luleå kommer att nå målen. Men egentligen är det än mer bråttom att hejda klimatförändringarna enligt FN:s senaste klimatrapport. Det är nu vi behöver vända skutan. Men hur? Det berättar Sophie Forsberg Johansson i intervjun med Vårt Luleå.

Intervjun är en del av serien "Hej medarbetare!" där vi uppmärksammar mångfalden i kommunens verksamheter. Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord så spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå.

"Att agera nu är mitt första budskap." Klimat- och miljöstrategen Sophie Forsberg Johansson är överraskad på hur mycket som kommunen redan gör för att minska sitt klimatavtryck.

Du har börjat din nya tjänst för drygt fem veckor sen, vad jobbar du med?

– Det är lite under uppbyggnad, det finns uppdraget att stärka arbetet med klimat och miljö för Luleå kommun som organisation och geografisk plats. Det jag hunnit titta på är laddinfrastuktur för elfordon. Och att planera för framtiden; hur kan vi synas och höras med det vi redan gör för klimatet, vad kan vi göra för att minska klimatpåverkan.

Hur står sig Luleå kommun i jämförelse med andra kommuner i klimatarbetet?

– Luleå kommun gör mer än vad jag tror de flesta vet. Jag var positiv överraskad över hur mycket som redan görs. Ett exempel på det är projektet för hållbart resande som uppmuntrar Luleåborna att cykla och gå mer. Ett annat är arbetet för ökat återbruk och återvinning med Returpunkten och butiken Samlat som exempel. Det finns även ett förslag på att vi kan styra våra inköp till mera hållbara alternativ. Det finns ett stort engagemang i alla verksamheter och bolag för att minska vår klimatpåverkan. Vi behöver bli ännu bättre på att berätta vad vi redan gör.

Kan jag verkligen göra något i klimatsammanhang? Den fråga hörs lite då och då.

– Men visst! När jag känner den lokala kulturen och kunskapen, det är då jag kan förändra något. I samband med min magisteruppsats jobbade jag med biståndsprojektet Vi-skogen. Jag undersökte frågan varför vissa bönder lyckades och vissa inte. Det visade sig att ett av de starkaste motiven till att ta till sig en ny metod eller ett nytt beteende var om någon de kände gjort det före dem med positivt resultat.

– Alltså att se på grannen är det starkaste du kan göra. Och det du gör för att inspirera din granne har effekt! Det är fantastiskt roligt att jobba på lokal nivå, här gör vi skillnad på riktigt, här finns handlingsutrymme.

Hur gör vi skillnad?

– Vi i Luleå kommun har stora möjligheter att göra det, för att vi har de stora och grundläggande behoven täckta. Kan vi byta till elbil, så är det bra. Men vi ska underlätta för hela samhället att ställa om, och det kräver olika lösningar. Alla har inte samma möjligheter så därför är det viktigt att till exempel även satsa på gång- och cykelvägar. Vi ska inte bara använda ny teknik och fortsätta som vanligt. Det är beteenden som måste ändras.

– Vi har ett stort ansvar, många av de stora investeringarna som görs nu ska hålla i minst 50 år, det är viktigt att vi tänker till nu och gör hållbara investeringar. Vi behöver redan i planeringen ta höjd för en hållbar stadsbebyggelse samt att planera för transporter av människor och gods Den 10–15 minuters staden har alla fördelar på sin sida.

Nu pratar vi staden?

– Det är klart vi behöver både staden och landsbygden för att bygga ett hållbart samhälle, och intresset ökar ju också för ett hållbart liv utanför staden. I samhällsplaneringen är naven en viktig del, vi har pekat på olika nav eller samlade byar som samlar den kommunala servicen.

Vilka är de tre viktigaste stegen nu?

– Att nyttja de resurser vi har klokt, ser vi resurser i rester? Exempelvis om jag äter kött så ska jag använda alla delarna.

– Cirkulariteten, exempelvis när vi nu ska flytta inom Stadshuset ska vi till stor del använda möbler som redan finns. Det kommer en ny grön industri där vi kan ta vara på restenergin för att till exempel värma hus eller odla i vårt klimat.

– Att kommunicera det vi gör, föregå med gott exempel och lära av våra misstag. Kommunen måste våga med ännu mer satsningar på hållbara transporter, solceller och det cirkulära. Kommunen måste reparera och planera smart för framtiden. Att agera nu är mitt första budskap!

FAKTA Vem är Sophie Forsberg Johansson

  • Ålder: 38
  • Familj: man och två barn
  • Bor: Lerbäcken
  • Fritid: Att vara ute i naturen, antingen cykla, springa, åka skidor eller plocka svamp.
  • Det bästa med Luleå: Att det är nära till det mesta; naturen och vänner, och det går att cykla till alla friluftsområden.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Katja Güth Laitila

Logotyp