"Jag får möjlighet att bidra till förbättringar för miljön"

I vår serie "Hej medarbetare!" får du möta intressanta personer som arbetar inom Luleå kommun. Den här gången träffar vi Johan Eriksson som är miljöinspektör vid stadsbyggnadsförvaltningens avdelning miljö och bygg.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord så spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Johan Eriksson arbetar som miljöinspektör med fokus på hälsoskydd och enskilda avlopp.

Hej Johan! Vad arbetar du med?

– Jag arbetar som miljöinspektör med särskilt fokus på hälsoskyddsfrågor och enskilda avlopp.

Vad innebär ditt jobb?

– Kommunen har i uppdrag att vara tillsynsmyndighet för vissa områden inom miljö- och hälsoskydd. I Luleå är det avdelning miljö och bygg på Stadsbyggnadsförvaltningen som har den rollen.

– Mitt jobb är väldigt varierande men jag arbetar mest med ärenden som kretsar kring enskilda avlopp och hälsoskydd. Om du som fastighetsägare vill anlägga ett avlopp måste du söka tillstånd för det hos oss, och då är det jag och eller kollegor som handlägger ansökan. Jag åker också ut och kontrollerar så att befintliga avloppsanläggningar runt om i kommunen fungerar som de ska. Det är viktigt med fungerande avloppsrening för att förhindra övergödning och att skadliga bakterier kommer ut i dricksvattnet.

– I mitt jobb ingår också att hantera hälsoskyddsrelaterade klagomål från medborgare. Det kan exempelvis handla om problem med fuktskadade lägenheter, buller, inomhustemperatur och andra saker som kan påverka människors hälsa negativt.

Hur har ditt arbete påverkats av pandemin?

– Många arbetsuppgifter som tidigare skett på kontoret har vi fått genomföra hemifrån. Det finns dock ärenden när vi behöver åka ut och se saker plats. I de fallen har vi fått anpassa oss efter situationen och ser till att hålla ett gott avstånd till de vi träffar och ha med oss munskydd .

– Vissa typer av tillsynsärende har vi kunnat ta online med verksamheterna, vilket har varit uppskattat.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag får möjlighet att bidra till förbättringar för miljön och kunna hjälpa medborgare som vänder sig till oss med olika frågor och problem.

Det är ett varierande jobb med arbetsdagar både ut i fält och på kontoret. Arbetet innebär också många möten och kontakter med människor, vilket jag uppskattar. Naturligtvis är även mina fantastiska kollegor med på listan över vad som är bäst med jobbet!

Vilka utmaningar ger ditt jobb?

– Eftersom vi ställs inför varierande uppgifter gäller det att vara flexibel och relativt snabbt kunna sätta sig in i olika typer av ärenden. Som miljöinspektör är det viktigt att balansera kunskaper om juridik och naturvetenskap och kunna kommunicera våra beslut till de vi möter. Det är inte alltid fastighetsägare eller medborgare håller med om våra bedömningar och då måste vi tydligt motivera varför vi agerar på ett visst sätt.

Vad har du gjort tidigare?

– Innan jag blev miljöinspektör studerade jag på Stockholm universitet, först en kandidatutbildning i geografi och sedan en påbyggnadsutbildning i miljö- och hälsoskydd. Efter studierna arbetade jag först två år som inspektör i Tanums kommun på västkusten innan jag vände blicken norrut mot Luleå.

Hur hamnade du i Luleå?

– Jag tänkte att jag ville testa att bo på ett nytt ställe, så jag såg en tjänst i Luleå och sökte den! Norrbotten var helt nytt för mig och det tyckte jag var spännande.

Det här är Johan Eriksson

  • Ålder: 29 år
  • Yrke: Miljöinspektör
  • Bor: Kommer ursprungligen från Sollentuna utanför Stockholm men bor sedan två år här i Luleå på Örnäset.
  • Fritidsintressen: Tycker om musik och friluftsliv. Innan pandemin sjöng jag i kör en gång i veckan och spelar gärna trumpet och kanske lite piano. Jag är aktiv som scoutledare för ungdomar i Sunderby Scoutkår och gillar att åka längdskidor, rida och paddla kajak.
  • Det bästa med Luleå: På vintern tycker jag definitivt skidspåren på Ormberget är det bästa, och det är även trevligt där de andra årstiderna. Jag uppskattar att staden är så pass liten att man kan cykla överallt, men samtidigt så pass stor så att det mesta finns här. Jag ska heller inte glömma läget vid havet, skärgården och de många badplatserna som finns på sommaren!
  • Läs om fler medarbetare vid Luleå kommunlänk till annan webbplats

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Anita Sundberg

Logotyp