Luleå, ur Linnés ögon

En välkänd resenär kom upp till Luleå för 290 år sedan. Det var vetenskapsmannen Carl von Linné på sin omskrivna lappländska resa för att utforska de okända, nordliga landskapen. Han stannade två dagar i Luleå under midsommarhelgen 1732. Så såg Linne Luleå för 290 år sedan.

Linné anlände till staden, som då var ganska ny och hette också Nya Luleå stad. Men den hade inte mycket att erbjuda, mer än ett hälsosamt liv, tyckte Linné.

“Är sommaren kortare här än alla andra städes i världen, så tillstår jag ock, att han är angenämare. Aldrig i mina dagar har jag levat friskare än nu”, filosoferade Linné i sin dagbok.

Så Luleå ut så här när resenären Linné närmade sig staden? Målningen heter "Sommarnatt vid Luleå" och är målad av konstnären Johnny Millar år 1896.

Det var regn och åska som fick Linné att stanna upp ett par dagar i Luleå. Sverige hade blivit fattigt av alla krig och Lapplands rikedomar skulle utforskas och exploateras, där Gävle var den sista nordliga utposten mot det okända. Med stipendiet från Kungliga Vetenskapssocieteten hade Linné råd att resa till norr.

målning på Carl vin Linné

Carl von Linné

Nya Luleå stad beskrev han som en karg liten halvö, där havet slukat all mylla såsom ett rovdjur och bara lämnat sandtäckta stenar kvar. ”Där stod inget att profitera” antecknade han och tog sikte på Luleå gamla stad. Ingen häst fanns att tillgå på självaste midsommarafton så han fick ta den allt grundare sjövägen till Gammelstad.

Landhöjningen efter syndafallet?

Sjörutten gick över dagens naturreservat Gammelstadsviken. Landhöjningen trodde Linné berodde på att vattnet från Bibelns syndafall hade börjat dra sig tillbaka. Vetenskapen om istiden var än i sin linda men han började alltmer tvivla på Bibelns berättelser.

 

Nederluleås natur påminde honom om uppväxten i Småland med sina åkrar, kärr och ängar. Han noterade smörblommor, ängsull, kovall och midsommarblomster och skrev att ”ängarna fröjdade sig och allt gynnade ögonen och hälsan”. Hälsokällan i Gammelstad konstaterade han var en äkta surbrunn, fullt av hälsosamma mineraler. Efter två dagar reste Carl von Linné stärkt vidare norrut mot Jokkmokk.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Viveka Lundqvist

Bild: Luleå kommuns stadsarkiv, målning från Martinus Hofman

Logotyp