”Målet är att produkterna inte ska finnas”

Sverige är näst bäst i hela världen på innovationer – och toppar mätningarna i Europa. Linn Gerhardsson är en av entreprenörerna som driver den innovativa utvecklingen framåt i Luleå.

– Nya innovationer kan skapa lösningar som bidrar till en mer hållbar värld ur alla synvinklar, säger Linn Gerhardsson, vd och grundare av Alarmwear.

Innovation är avgörande för att kunna lösa stora och små samhällsproblem på såväl ett regionalt och nationellt plan, som på global nivå. Linn Gerhardsson har utvecklat några produkter som ska förhindra ett av våra stora samhällsproblem, sexuella brott och misshandelsbrott mot kvinnor i utomhusmiljöer.

Linn Gerhardsson är vd och grundare av Alarmwear. ”Det började med en frustration över otryggheten jag som kvinna upplever utomhus,” säger hon.

Linn är vd och grundare av företaget Alarmwear. 2019 vann hon Skapas innovationspris i Norrbotten för sina produkter som enligt poliser har potential att ta bort brott mot kvinnor utomhus.

– Det började med en frustration över otryggheten jag som kvinna upplever utomhus. Målet är att produkterna inte ska behövas, men de gör ju det tyvärr idag, säger Linn Gerhardsson.

Linn håller upp det svarta, decimeterbreda midjebandet. Alarmed står det i stora versala bokstäver och ett blåljus, likt polisens, blinkar hela tiden. Det är verkligen inte en osynlig utrustning – och det är precis det som är meningen. Linn upptäckte nämligen att alla trygghetsprodukter som finns är marknadsförda som diskreta. De ska inte synas.

– Men du sätter upp dekaler på ditt hus, bil och andra ägodelar för att visa att det är övervakat. Det finns ingen annan produkt som vi larmar utan att berätta om det. Det borde gälla oss själva också, säger hon.

Förutom midjebandet har hon även utvecklat ett handhållet överfallslarm och en app.

De tre produkterna fungerar lika bra separat som tillsammans och är aktiva före, under och efter ett eventuellt överfall. Midjebandet går exempelvis att bära som det är. Bara det tror polisen kan räcka för att förhindra ett angrepp. Men blir utrustningen utlöst av det handhållna överfallslarmet eller appen så skiftar blåljuset till ett vitt stroboskopljus. Det sätter även igång ett brutalt, inspelat skrik av en kvinna, samtidigt som appen skickar iväg ett meddelande till obegränsat anhöriga med din position. Allting lagras i Alarmwears databas för att personen ska kunna använda det som bevismaterial.

– Klart jag har en önskan om att Alarmwear ska förhindra överfall. Det är ju däremot väldigt svårt att mäta brottsförebyggande arbete. Min förhoppning är dock att kvinnor inte ska uppleva lika stora begränsningar i sin vardag som de gör i dag.

Bara själva midjebandet tros kunna förebygga överfall. Linn har även utvecklat ett handhållet överfallslarm och en app. Appen skickar automatiska meddelanden till obegränsat antal följare. Om ett larm aktiveras lagras datan i företagets server som kan användas i spaningsarbete eller som del av en brottsutredning.

Varför behövs innovationer?

– För att människors behov ändras i takt med att samhället förändras. Nya innovationer kan skapa lösningar som bidrar till en mer hållbar värld ur alla synvinklar – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Arbetet med Alarmwear startade som ett examensarbete under civilingenjörsutbildningen på Luleå tekniska universitet. Under arbetet var det många som rekommenderade henne att gå vidare med produkterna. Det var helt enkelt för viktigt för att bara släppa efter examen. Våren 2021, drygt tre år efter uppstarten, ska produkterna lanseras.

– Jag visste vad problemet var. Att det fanns ett stort behov av ökad trygghet för personer i utomhusmiljöer. Men jag hade ingen aning om vad det här skulle leda till när jag började. Det har fått växa fram under processen. Nu känner jag att jag kan bidra till en annan syn på vad trygghetsprodukter är och ska vara, säger Linn Gerhardsson.

Fotnot: Källor: EU-kommissionens ranking av EU-länderna i Innovationsindex 2020 och Global Innovation Index 2020 från FN:s immaterialrättsorganisation WIPO.

FAKTA

  • Namn: Linn Gerhardsson.
  • Ålder: 29 år.
  • Gör: Vd och grundare av Alarmwear.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Elin Carlansson

Foto: Tomas Bergman 

Logotyp