"Man bidrar till att förbättra världen"

Åsa Koski jobbar som utvecklare på arbetsmarknadsförvaltningen och i hennes jobb är ingen dag sig lik. Ena dagen utbildar hon inom barnkonventionen och en annan dag stötta varsamheten inom social hållbarhet.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord så spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Åsa Koski får fotografera sig själv under rådande coronapandemi. Hon brinner för barnkonventionen och tycker att hennes arbete är meningsfullt.

Hej Åsa! Vad arbetar du med på ditt jobb?

– Jag är utvecklare till yrket och jobbar då med att stötta verksamheterna på förvaltningen som arbetar med frågor som rör integration, arbetsmarknad och vuxenutbildning. I mångt och mycket handlar mitt jobb om processledning och arbete inom social hållbarhet. Men jag gör även mycket annat. Framförallt arbetar jag nu med barnkonventionen och driver det arbetet på arbetsmarknadsförvaltningen men utbildar även andra på kommunen inom det. Jag jobbar mycket inom olika specialistområden, som jämställdhet och våld i nära relation, både på förvaltningen men sitter även med i olika kommunövergripande grupper som arbetar med de här frågorna.

Vad har du för utbildning?

– Jag är utbildad beteendevetare via Luleå tekniska universitet med en magisterexamen i psykologi.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att få jobba med meningsfulla frågor som gör skillnad på lokal och global nivå. Det känns som att man bidrar till att förbättra världen och att få göra det här från Luleå är fantastiskt. Arbetsmarknadsförvaltningen har många olika målgrupper från olika kulturer som vi bedriver vår verksamhet för och det gör att det känns extra meningsfullt.

Vad är utmaningen med ditt jobb?

– Den stora utmaningen är att få med sig folk på tåget när det sker förändringar. Det handlar om att inspirera till förändring och resultat, vilket är en utmaning - men en rolig sådan. ­­

Har coronapandemin påverkat ditt arbete?

– Jag leder många grupper så coronapandemin har medfört en hel del utmaningar. Allt jag gör påverkas av andra och under pandemin har en del arbeten fått stanna av eller sakta in, vilket är fullt förståeligt. Men det har medfört en del positiva saker också. Det har mer eller mindre tvingat in oss i en mer digital värld med nya mötesformer där det inte spelar någon roll var man befinner sig, bara man har en dator och nätverksuppkoppling. Jag känner att det skapar en större flexibilitet i arbetet, även om jag saknar att träffa människor på plats.

Vad gillar du att göra på fritiden?

– Jag gillar att dansa, umgås med barnen och vänner. På vintern fördrar jag att åka slalom och på sommaren är det båtliv som är det bästa.

FAKTA

  • Åsa Koski har även arbetat på Rädda barnen som projektledare.
  • På arbetsmarknadsförvaltningen finns Luleås flyktingmottagning.
  • Arbetsmarknadsförvaltningen driver Luleås vuxenutbildning.

Text: Sara Ruthberg

Bild: Åsa Koski

09 december 2020

Logotyp