”Vi är bara i början av en stor omställning”

I vår serie ”Hej medarbetare!” får du möta personal inom kommunen. Den här gången träffar vi verksamhetsarkitekt Hanna Westergaard. En förändringsledare som ifrågasätter gamla tankegångar i jakten på nya lösningar.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord så spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Gunilla

 – Mitt arbete är stimulerande och lärorikt, säger Hanna Westergaard.
Hon började sin första anställning på kommunen 1997 inom hemtjänsten, vidare till familjebehandlare, via olika chefsjobb till nuvarande tjänst som verksamhetsarkitekt.

Hej Hanna, vad arbetar du som?

– Jag är verksamhetsarkitekt med i huvudsak två inriktningar. Den ena delen handlar om att analysera utvecklingsbehov och samordning inom kommunens olika verksamheter. Den andra delen som utvecklare, med bland annat uppgiften att införa nya digitala lösningar och förändra arbetssätt.

Varför krävs en omställning och vad är din roll i den?

– Kommunen har en åldrande befolkning och därmed minskande skatteintäkter. Allt färre ska försörja fler. Vi måste använda kommunens resurser på ett effektivare sätt, både personal och pengar. Jag jobbar för att vi tillsammans ska hitta det bästa och effektivaste sättet att utföra vårt uppdrag gentemot medborgarna. Jag ser mig som en förändringsledare.

Är effektivisering det samma som digitalisering?

– Inte nödvändigtvis. Men digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar hela samhället. Digitalisering innebär att arbetssätt, processer och beteenden förändras i snabb takt med stöd av ny teknik. Det handlar om att se med nya ögon på vad vi gör, vilka förmågor som krävs, vad som kan förenklas och förbättras.

Kan du ge några exempel på effektiviseringar?

– Vi inför ett system för att beräkna åtgång och beställning av livsmedel samt fakturahantering för måltidsverksamheten i skolan. Det bidrar bland annat till minskat svinn och förenklar arbetet.

– Beräkning och utbetalning av försörjningsstöd kommer att skötas av robotar, medan bedömning fortfarande görs av handläggare. Det ger snabbare beslut och frigör resurser.

Sensorteknik nämns ofta i samband med effektivisering.

– Ja, sensorteknik är enkelt uttryckt trådlös överföring av information långa sträckor med låg energiförbrukning. Det är ett viktigt utvecklingsområde i skapandet av en modern digital stad. Tekniken känner av och kan ge upplysningar om till exempel trafik, föroreningar, buller eller lediga p-platser. Det kan även underlätta för kommunens medarbetare som kan avläsa när soptunnor behöver tömmas, växter vattnas eller lampor bytas. Arbete utförs alltså endast när behov uppstår.

Hur ser framtiden ut?

– Om vi blickar 20 år framåt så kommer modern teknik att blir allt viktigare för att frigöra mänskliga resurser. Vi ska göra det vi människor är bäst på; omsorg, kontakt och omhändertagande. Samarbete mellan kommuner, regioner, myndigheter, medborgare och företag blir allt viktigare. Vi är bara i början av en stor omställning.

Vad är det bästa med att arbeta inom Luleå kommun?

– Mitt arbete är stimulerande och lärorikt. Jag har haft möjlighet att välja min egen väg. Från min första anställning på kommunen 1997 inom hemtjänsten, till familjebehandlare, via olika chefsjobb till nuvarande tjänst.


Det här är Hanna Westergaard

  • Yrke: Verksamhetsarkitekt
  • Ålder: 43 år
  • Bor: Gammelstad
  • Fritid: Fotbollstränare för Alviks IK damer. Cyklar och springer. Gillar trädgårdsarbete.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Foto: Jennie Lind

 

Logotyp