175 nya fall i Luleå vecka 12

Toalt har 6 021 personer i Luleå insjuknat i covid-19 sedan pandemin startade. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 12:

 • Luleå: 6 021
 • Norrbotten: 16 419
 • Sverige: 780 018

Övrig statistik:

 • Tendens till ökad andel smittade i yngre åldrar (< 20 år) men fortfarande är 75-80 procent av de som smittas äldre än 20 år.
 • Minskning med 34 procent av antalet fall i länet jämfört med vecka 11.
 • 24 procent färre smittade i Norrboten än riksgenomsnittet.
 • Minskad smittspridning in till äldreomsorgen i länet även om det noteras enstaka utbrott/fall.
 • Antalet människor som avlider i covid-19 minskar kraftigt.

Sammanlagt 91 personer har konstaterats smittade i Norrbotten under vecka 12. Fortfarande är det högt smittal i länet, men 24 procent lägre än riksgenomsnittet. I fyrkantsområdet är det fortsatt många smittade, framför allt i Älvsbyn.

Vaccinering inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1.

Personal

Hittills har 1 913 personer fått dos 1, varav 854 också fått dos 2.

Personalvaccinationer fortsätter nästa vecka för personal i fas 1.Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 11

Vecka 12

Totalt smittade hittills

15 664

16 419

Totalt avlidna hittills

232

236

Antal testade för Covid-19

6 735

4 995

Antal som testat positivt

1 009 (15 %)

662 (13,2 %)

Antal vaccinerade 1 dos

25 694

29 697

Antal vaccinerade 2 doser

12 597

13 475

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp