Distans- och fjärrundervisning på SFI

SFI har sedan ett år tillbaka delvis ställt om till distans- och fjärrundervisning. Detta har fört med sig en del utmaningar men också bidragit till ett kollegialt lärande.

Under våren 2020 fick SFI (Svenska för invandrare) ställa om till distansundervisning till följd av coronapandemin. Sana Suljanovic, rektor vid SFI, berättar att de under året har anpassat undervisningen och vidtagit åtgärder allt eftersom nya allmänna råd och rekommendationer tillkommit från Folkhälsomyndigheten.

SFI införde distansundervisning under våren 2020. På bild en elev och studie- och yrkesvägledare. Fotot är taget innan coronapandemin.

­– När coronapandemin bröt ut förra året fick vi ställa om till distansundervisning på väldigt kort tid. Då var varken lärarna eller eleverna förberedda på det, säger Sana Suljanovic.

Distansstudier har påverkat studieresultaten

För både elever och lärare har det varit en utmaning att ställa om till distans- och fjärrundervisning. Alla har inte haft tillgång till dator eller nätverk hemma.

– Vi har sett ett sjunkande studieresultat sedan vi började med distansundervisningen. Vi har därför fått göra en del anpassningar, säger Sana Suljanovic.

En del av undervisningen har därför varit skolförlagd under året. Det handlar om de elever som har studerat kortast tid, som inte behärskar digitala läromedel och behöver studera på plats för att klara sin utbildning.

För att förhindra smittspridning har skolan vidtagit åtgärder och tagit fram tydliga rutiner. Lärarna informerar och översätter kontinuerligt myndigheternas information om covid-19 till eleverna. Den skolförlagda undervisningen är också utspridd på olika tider med mindre grupper åt gången.

– Eftersom de allra flesta studerar hemifrån finns det gott om utrymme att sprida ut sig i lokalerna. Hittills har vi lyckats hålla nere smittspridningen, säger Sana Suljanovic.

Digitalt lärande och kunskapsutbyte

Distansundervisningen har inte bara inneburit utmaningar utan också medfört ett ökat kollegialt lärande. Skolans digitala mål har dessutom uppnåtts med råge.

– Det finns en stor vilja hos personalen att lära sig mer och utveckla undervisningen. Det har skett mycket kunskapsutbyte bland våra lärare och elever. Men det är såklart svårt att ersätta studier på plats för den här målgruppen, avslutar Sana Suljanovic.

SFI fortsätter med distans- och fjärrundervisning tillsvidare under våren, fram tills nya besked kommer.

Text: Matilda Frölin

Foto: Luleå kommun

Logotyp