Drop-in vaccination den 16 december

Tänk på att hålla avstånd i offentliga miljöer och att stanna hemma vid förkylningssymptom. Icke vaccinerade personer ska fortsätta att leva restriktivt och särskilt undvika kontakter med personer som är 70 år och äldre.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 49

 • Luleå: 9 535
 • Norrbotten: 29 238
 • Sverige: 1 229 217

Övrig statistik

 • Inga fall av mutationen Omikron har hittills konstaterats i länet.
 • Smittalen i Norrbotten för vecka 49 är knappt hälften jämfört med riksgenomsnittet.
 • Belastningen på slutenvården är liten.
 • Ökad spridning i Övertorneå.
 • Piteå, Haparanda, Boden, Kiruna, Luleå, Överkalix och Gällivare är på gul nivå, övriga Norrbottenskommuner är kvar på grön nivå.
 • Totalt 296 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.
 • Provtagningen har ökat väsentligt efter justering i, och förenkling av, provtagningsrekommendationerna.

Drop-in vaccination i Luleå torsdag den 16 december

Klockan 9-12, 13-16 och 17-19, på Alcatraz, Spantgatan 12.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya åtgärder mot smittspridning med start 8 december 2021 

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Läs om övriga rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya regler för smitta i hemmet

 • Du betraktas som misstänkt smittad om någon i ditt hushåll, vid provtagning, har konstaterats med covid-19.
 • Det betyder att du inte ska gå till jobbet under sju dagar från din hushållskontakts provtagningsdatum.
 • Dessutom ska du själv provta dig fem dagar efter din hushållskontakts provtagningsdatum.

Läs mer på Region Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning för antikroppar

Under tiden vaccination mot covid-19 pågår kommer testning för att avgöra om en person har antikroppar att pausas. Orsaken är att personalen från testningen behövs för att kunna vaccinera fler.

Vaccination med dos 3

Alla äldre på vård- och omsorgsboenden samt inom hemsjukvården har nu fått dos 3.

Vaccinering i Norrbotten

 • Under oktober månad beräknas alla i målgruppen 16 år och uppåt vara vaccinerade med två doser.
 • Vaccination av riskgrupper med en tredje dos pågår.
 • Vaccination av personer i åldersgruppen 12-15 år pågår.

Antal vaccinerade till och med vecka 49 totalt

 • 198 075 (89 %) personer har fått en dos vaccin.
 • 191 293 (86 %) personer har fått två doser.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70-80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats.

Diagrammet visar totalt antal smittade i Norrbottens kommuner till och med vecka 49.

Diagrammet visar totalt antal smittade i kommunerna, per 1 000 invånare, till och med vecka 49 i jämförelse med Norrbotten och Sverige.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)Vecka 48Vecka 49

Totalt smittade hittills

28 984

29 238

Totalt avlidna hittills

295

296

Antal testade för Covid-19

5 167

5 805

Antal som testat positivt

138 (2,7 %)

200 (4,3 %)

Antal vaccinerade 1 dos

196 763 (89 %)

198 075 (89 %)

Antal vaccinerade 2 doser

189 316 (85 %)

191 293 (86 %)

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp