Fler äldreboenden hårt drabbade av coronasmitta

Stor smittspridning har konstaterats på äldreboendena Örnen C och Per Hindersagården. Socialförvaltningen gör en hemställan om tillfälligt besöksförbud.

– Det är otroligt tråkigt att vi nu ser likande smittspridning som den vi hade i december på Älvgårdens äldreboende, säger Anna Fors, verksamhetschef.

På Örnen C är 13 av totalt 35 boende smittade, bland personalen är 5 konstaterade med coronasmitta av totalt 13 misstänkta. På Per Hindersagården är 10 smittade av 35 boende, av personalen har 4 konstaterats vara smittade av totalt 9 misstänkta.

Fler äldreboenden i Luleå kommun har drabbats av smittspridning. Kommunen gör en hemställan om tillfälligt besöksförbud hos Folkhälsomyndigheten.

Ansökan om besöksförbud

Socialförvaltningen kommer att via länsstyrelsen göra en hemställan om besöksförbud hos Folkhälsomyndigheten, något som inte gjordes under smittspridningen i december.

– Följsamheten till våra besöksrutiner har inte varit optimal sista tiden i alla boenden, dessutom pågår just nu vaccinationer och det är olyckligt om vi inte kan erbjuda alla vaccin på grund av smittan, säger Gabriella Sjöström, socialchef.

Smittade personer som inte har behov av sjukhusvård vårdas på boendena och kohortvård har införts vilket innebär att ett team av personal enbart vårdar de sjuka. Smittspårning pågår och anhöriga har informerats om läget. Om läget för någon av de smittade förvärras gör läkare en bedömning om det finns behov av sjukhusvård.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

Logotyp