Kraftig ökning av smittade

Närmare 15 procent av de som testats är smittade, vilket är en kraftig ökning. Viktigt att följa de nya restriktionerna, bland annat att arbeta hemifrån och undvika trängsel. Många som läggs in för vård är ovaccinerade. Även vaccinerade bör tänka på att hålla avstånd.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 52

 • Luleå: 9 705
 • Norrbotten: 30 928
 • Sverige: 1 314 784

Övrig statistik

 • Kraftigt ökat antal fall i länets alla kommuner, utom i Jokkmokk.
 • Belastningen på slutenvården med covidfall har ökat, men är fortsatt måttlig.
 • Många som läggs in för vård är ovaccinerade.
 • Totalt 296 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.

Skärpta restriktioner

En ökad smittspridning väntas till mitten av januari. Därför har flera tillfälliga åtgärder införts för att bromsa den. De flesta restriktioner gäller från den 23 december till den 24 januari.

Bland annat gäller detta:

 • Alla som kan ska jobba hemifrån.
 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och en meters avstånd mellan olika sällskap krävs.

Läs om alla restriktioner hos Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om alla restriktioner hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter om resor, från och med den 28 december 2021

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för smitta i hemmet

 • Du betraktas som misstänkt smittad om någon i ditt hushåll, vid provtagning, har konstaterats med covid-19.
 • Det betyder att du inte ska gå till jobbet under sju dagar från din hushållskontakts provtagningsdatum.
 • Dessutom ska du själv provta dig fem dagar efter din hushållskontakts provtagningsdatum.

Läs mer på Region Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka vaccination mot covid-19

 • Alla som är 12 år eller äldre kan boka tid nu. Vårdnadshavare bokar tid till 12-åringar.

Du kan boka en påfyllnadsdos (dos 3) om:

 • du är 18 år eller äldre och det har gått minst sex månader sedan dos 2.
 • du är född 1956 eller tidigare och det har gått minst fem månader sedan dos 2.

Här kan du boka tid för vaccinering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70–80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagningen för antikroppar är pausad

Under tiden vaccination mot covid-19 pågår kommer testning för att avgöra om en person har antikroppar att pausas. Orsaken är att personalen från testningen behövs för att kunna vaccinera fler.

Diagrammet visar totalt antal smittade i Norrbottens kommuner till och med vecka 52.

Diagrammet visar totalt antal smittade i kommunerna, per 1 000 invånare, till och med vecka 52 i jämförelse med Norrbotten och Sverige.

Diagrammet visar hur stor andel av befolkningen i Norrbottens kommuner, 12 år och äldre, som vaccinerats till och med vecka 51.Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)Vecka 51Vecka 52

Totalt smittade hittills

29 807

30 928

Totalt avlidna hittills

296

296

Antal testade för Covid-19

5 004

6 062

Antal som testat positivt

324 (6,8 %)

883 (14,8 %)

Antal vaccinerade 1 dos (vecka 50, 198 752 (90 %)

Redovisas senare

Redovisas senare

Antal vaccinerade 2 doser (vecka 50, 192 452 (87 %)

Redovisas senare

Redovisas senare

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp