Längre säsong för uteserveringarna

Nu får Luleås restauranger och caféer möjlighet att förlänga säsongen för sina uteserveringar. Två månader extra blir det eftersom de kan öppna en månad tidigare och stänga en månad senare än andra år. Det gäller bara att vädret är på vår sida så att vi får möjlighet njuta av utelivet.

Förlängningen av uteserveringssäsongen innebär att vi redan 1 april kan boka ett bord i vårsolen och sitta kvar till den sista oktober. Dessutom får krögarna kostnaden reducerad för serveringstillståndet i år.

Luleå kommun gör det möjligt att hålla uteserveringarna öppna mellan 1 april och 31 oktober i år.

Beslutet som har möjliggjort att restauranger, pubar och kaféerna kan ha öppet uteserveringarna en månad längre under våren och hösten 2021 har initierats av avdelningen som hanterar nyttjandet av kommunens mark.

– Vi tyckte att beslutet att förlänga säsongen var bra för att att hälpa till så gott vi kan, säger Johanna Holmström, trafikhandläggare på Luleå kommun.

Sök tillfällig utökning av servering

De flesta restauranger som har en uteservering har den inkluderad i sitt befintliga serveringstillstånd, normalt från och med 1 maj till och med sista september.

– Eftersom våra kollegor som handhar markfrågorna förlänger tiden för användningen av marken kan nu restauranger med serveringstillstånd och en uteservering ansöka om tillfällig utökning av serveringsperioden under 2021, säger Thomas Karlsson, miljöinspektör, Luleå Kommun

Covid 19 bakom förlängningen

En av de stora anledningarna till beslutet om förlängningen har att göra med rådande avståndsrestriktioner på grund av Covid-19. Kommunen märkte en efterfrågan om utökad serveringstid redan under förra säsongen då pandemin var ett faktum.

– Under rådande pandemi har livsmedelsföretagen det svårt. Prövning av förlängda serveringstider är en relativt enkel prövning. Vi ser att det därför även finns en möjlighet att sätta ned avgiften och att på så sätt underlätta för företagen. säger Gunilla Andersson sektionschef Stadsbyggnadsförvaltningen, Miljö och bygg.

Billigare tillstånd

En ansökan om tillfällig revidering av serveringstillståndet kostar normalt sett 1698kr, men med tanke på rådande omständigheter har miljö- och bygg beslutat att reducera denna kostnad till 1100kr.

Hur du gör ansökan för din uteservering

Ansökningarna rörande serveringstillståndet görs hos avdelning miljö- och bygg och tillstånd för att uppföra uteserveringar görs hos Polismyndigheten.

Länkar till olika platser för ansökan om servering,

Ansökan till polisen

Du behöver tillstånd från polisen för att ha uteservering på en offentlig plats. Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Även gallerior kan vara offentlig plats. Tänk på att söka i god tid. Under handläggningen skickas remisser, det vill säga, förfrågan om synpunkter till kommunen och andra berörda myndigheter. Vår och sommar söker många samtidigt och då kan det ta längre tid att få ett besked.

Servera och sälja alkohol

För att få servera och sälja alkohol måste du ha tillstånd enligt alkohollagen. För att få sälja folköl krävs att du gör en anmälan. Det är kommunen som hanterar din ansökan/anmälan. Här finner du information om vad som gäller för att servera alkohol på din servering.

FAKTA

  • Uteserveringrna får hålla öppet mellan 1 april och 31 oktober i år
  • Reducerat pris ges för serveringstillståndet till krögarna i år

Text: Eva Sundgren
Foto: Eva Sundgren och Shutterstock

Logotyp