Lyckad vaccinationskampanj spred stolthet

Kommunens vaccinationskampanj mot covid-19 av kommunanställda har väckt stolthet och beundran inom hela organisationen. Vi har träffat trion bakom den lyckade kampanjen som avslutades i augusti. Nu när Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos hänvisas alla som ska få den till regionen. Någon ny vaccinationskampanj i kommunens regi är inte aktuell.

Pandemin är inte över trots att restriktionerna har släppts. Folkhälsomyndigheten meddelade nyligen att personer som är över 65 år eller som jobbar inom hemsjukvård, hemtjänst och särskilda boenden bör ta en tredje dos. Idag den 2 november öppnade också Region Norrbotten tidsbokningen för dos tre. Nytt för i år är att vaccinationen görs på regionens vaccinationsmottagningar i respektive kommun.

Här är trion som har hållit ihop vaccinationskampanjen och som tillsammans med många inblandade bidrog till att kommunens anställda vaccinerades mot covid-19. Från vänster: Erik Öhman, Ulf Bäcklund och Malin Lundqvist Ståhl.

Sedan tidigare har personer som är 80 år och äldre, bor på äldreboenden eller har hemsjukvård, och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar erbjudits en tredje dos. Och under nästa år kommer också personer som är äldre än 16 år att erbjudas en påfyllnadsdos.

Insats för att minska smittspridningen

Men vi backar tillbaka i tiden. Det har gått drygt tre månader sedan vaccineringen av kommunens personal, i kommunens regi, avslutades. Den 25 augusti gavs den sista sprutan i räddningstjänstens tidigare lokaler på Skomakargatan i centrala Luleå.

Med på hela resan har vaccinationssamordnaren Malin Lundqvist Ståhl, Erik Öhman och Ulf Bäckström varit. Det är också de som tillsammans har hållit ihop projektet med personalvaccinationerna, vid sidan av sina ordinarie arbeten. Malin är chef på kommunhälsan, Erik är verksamhetsutvecklare på personalkontoret och Ulf är enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Så här med lite distans, dela med er av era tankar och reflektioner.

– Det var ett intensivt och utmanande arbete som pågick under nästan åtta månader. Det har varit mycket, det har varit tufft och det har varit långa dagar men vi har verkligen haft kul på jobbet och tack vare alla som har ställt upp så har det funkat så bra, säger Malin Lundqvist Ståhl och fortsätter:

– Socialförvaltningens egna vaccinationsteam tog hand om vaccineringen av brukarna och i början av januari började kommunhälsan att vaccinera personal som arbetar på kommunens vård- och omsorgsboenden och inom hemsjukvården.

Luleå kommun erbjöd i ett tidigt skede att som stor arbetsgivare avlasta Region Norrbotten genom att själv ta hand om vaccineringen av sin personal som tillhörde fas fyra och på så sätt bidra till att påskynda vaccinationstakten.

– I maj tecknades ett avtal mellan regionen och kommunen som innebar att vi kunde erbjuda kommunens övriga personal i förvaltningar och bolag mellan 18 och 59 år vaccin mot covid-19. Totalt har vi vaccinerat omkring
5 000 medarbetare och gett 9 300 doser vaccin, berättar kommunhälsans chef Malin Lundqvist Ståhl.

Tillsammans mot pandemin

Inom kommunen har vaccinationsprojektet väckt både stolthet och beundran. Stolthet över den proffsiga organisationen och över att så många tillsammans hjälptes åt för att lösa uppgiften. Beundran över de omkring 220 funktionärer från alla förvaltningar som ställt upp och lotsat rätt och hjälpt till. Sköterskorna som lugnt och metodiskt gett sprutorna. Kundcenter som tålmodigt svarat på en oändlig mängd frågor. Feriejobbarna som ställde upp när ordinarie personal hade semester. Och självklart många, många fler inom kommunens verksamheter som har varit inblandande i uppdraget: att tillsammans bekämpa pandemin.

– Det är så många som har bidragit och spelat roll. Och jag tror att det är just känslan av att ha spelat roll och meningsfullheten i uppdraget som genomsyrar upplevelsen, säger Erik Öhman.

En bra dag på jobbet

Ni tre har ju också fått väldigt mycket beröm för ert arbete. En kommentar på kommunens intranät sammanfattar nog det många har känt: ”Vi som fått chansen att vara med och arbeta med vaccineringen kan bara lyfta på hatten för ett riktigt bra grundarbete av trion som gjort detta möjligt”. Hur känns det att höra de orden?

– Det känns fantastiskt men det hade inte gått utan den uppslutning och hjälp som vi hade. Det här att vi tillsammans gjorde det så bra. Att alla inblandade med gott humör, fantastiskt bemötande och flexibel inställning tog sig an de utmaningar som dök upp efter vägen och gjorde att varje dag blev en bra dag på jobbet, trots att vi var mitt i en pandemi, säger Ulf Bäckström.

Ovissheten en utmaning

Det har också varit en hel del utmaningar längs vägen.

– Den största utmaningen var osäkerheten kring tillgången på vaccin, att inte veta från en dag till en annan hur mycket vaccin vi hade att ge. Vi visste inte om vi skulle få 100, 300 eller 400 doser. Och från början var det mycket som kretsade kring att göra av med vaccin så att inget gick till spillo, minns kommunhälsans chef.

– Det har också varit många frågor, oklara besked och annat som har gjort att vi verkligen har fått vara flexibla. Vi har varit bra på att göra kvalificerade gissningar. Men det har ju gått bra, säger hon och ler.

vaccinationsgänget packar ihop

En utmattad men nöjd trio packade ihop utrustningen i det som tidigare var räddningstjänstens lokaler, men som under några månader istället fick fungera som vaccinationsstation.

Tredje dosen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos sex månader efter andra sprutan och i dag den 2 november öppnade regionen tidsbokningen för dos tre av vaccin mot covid-19 för alla som är 65 år och äldre. Men Luleå kommun har inte några planer på en ny vaccinationskampanj för anställda.

– Nu efter att restriktionerna har lyfts och den ordinarie verksamheten har kommit igång har vi inte möjlighet att bidra med egna resurser. Just nu har till exempel skolsköterskorna fullt upp med att vaccinera 12-16-åringarna, säger Malin Lundqvist Ståhl.

– Vi gjorde en insats initialt när alla var ovaccinerade och det kändes bra att kunna bidra utifrån de förutsättningar och omständigheter som rådde då.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Jonas Jonnerby

Logotyp