Nya coronamiljoner till föreningslivet

Nu lägger Luleå kommun ytterligare 1,45 miljoner kronor på att rädda föreningar som drabbats hårt av pandemin. På onsdag öppnar ansökningarna och som tidigare prioriteras föreningar som jobbar med barn och unga.

Coronastödet, denna gång på 1,45 miljoner, ska hjälpa till att bevara Luleås kultur-och fritidsliv till efter pandemin.

– Vi riktar oss till föreningar som verkligen påverkats negativt på ett ekonomiskt plan av pandemin. Det innebär dock inte nödvändigtvis minusresultat, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Med två veckors söktid kan coronastödet betalas ut i början av sommaren.

Två veckors söktid

På onsdag, 26 maj, blir stödet sökbart genom kommunens föreningssystem Interbook Golänk till annan webbplats. Föreningar och organisationer har på sig till 9 juni att komma in med sin ansökan. Med en kort ansökningstid på två veckor ska pengarna kunna betalas ut i början av sommaren.

– Precis som med tidigare stöd kan alla föreningar söka, men vi prioriterar de som jobbar med eller för barn och unga, säger Patrik Bylin.

Under 2020 kunde Luleås ideella föreningar ansöka om 5,7 miljoner kronor från kommunen. Totalt med hyresrabatter, lokalt aktivitetsstöd och andra åtgärder gick Luleå kommun in med 8,76 miljoner i coronastöd till civilsamhället under fjolåret.

Ekonomisk påverkan

Kriterierna denna gång är:

  • Luleå kommuns stöd är till för att säkerställa föreningarnas fortsatta verksamhet.
  • Gäller endast ideella föreningar och organisationer i Luleå kommun.
  • Föreningens ekonomi ska ha påverkats negativt på grund av coronapandemin. Det innebär inte nödvändigtvis ett minusresultat.

Här finns mer information om coronastödet.länk till annan webbplats

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

Logotyp