Besked: Norrbotniabanan intensifieras

Arbetet med Norrbotniabanan påskyndas i den nya infrastrukturplanen. Regeringen har i fredags meddelat att man stöder en ansökan om medfinansiering för förberedande planering gällande Norrbotniabanans sträckning mellan Skellefteå och Luleå.

Det innebär att ansökan kan skickas in till EU som lämnar besked senare i år om de beviljar den.

– Det här är riktigt goda nyheter. Det vore fantastiskt om det i planen även kommer medel för flytt av bangården så att vi kan komma igång med arbete med den nya centralstationen vid Östra stranden. Det möjliggör, förutom ett viktigt mobilitetsnav, hundratals nya bostäder, säger kommunalråd Lenita Ericson (S).

Norrbotniabanan ska byggas ändå upp till Luleå, finansieringen utlovas för hela sträckan.

Regeringen hänvisar i sitt beslut från i fredags till januariavtalet där det står att ”planeringen får att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras”. I och med regeringens besked finns siktet inställt på Luleå och banans sträckning i sin helhet. Ansökan kommer att fokusera kring banans passage genom tätorterna Piteå och Luleå, vilket möjliggör att sträckningen än tillräckligt moget för att lyfta in i nästa Nationella transportplan.

Ännu återstår en beslutsinstans, men förutsättningarna ser väldigt goda ut att få projektet beviljat.

– Beskedet visar tydligt att Norrbotniabanan är ett prioriterat projekt av regeringen, förklarar Gusten Granström, vd på Norrbotniabanan AB.

FAKTA

  • Norrbotniabanan är 27 mil ny kustnära järnväg, Umeå-Luleå.
  • Arbetet med att färdigställa järnvägsplanerna för sträckan Dåva-Skellefteå pågår och beräknas vara klart under 2020.
  • 2024 börjar tågen trafikera sträckan Umeå-Dåva.
  • 2030 öppnar Trafikverket för trafik hela vägen mellan Umeå-Skellefteå.
  • Sträckan Skellefteå-Luleå saknar finansiering, men regeringen stödjer en ansökan om medfinansiering för planering av sträckan Skellefteå-Luleå.
  •  

Text: Katja Güth Laitila, Norrbottniabanan

Bild: Luleå kommun

29 juni 2020

Logotyp